Hvordan kan jeg se at dette ikke er et svindelforsøk?

Er du usikker bør du logge inn i nettbanken eller www.oest.no. Vi oppfordrer deg alltid til å skrive inn oest.no manuelt. Dersom du er usikker på om det er banken som har kontaktet deg, ring vårt kundesenter eller se om det står noe om utsendelsen på oest.no.

Hvorfor spør banken om Politisk eksponert person (PEP)?

Det er fordi bankene er pålagt særlige plikter knyttet til såkalte politisk eksponerte personer (PEP). Banken trenger derfor informasjon om du har eller har hatt høytstående offentlig verv eller stilling i Norge eller utlandet, eller om du er nært familiemedlem eller kjent medarbeider til en PEP.

Med høytstående offentlig verv eller stilling menes for eksempel statsoverhode, medlem av regjering eller nasjonalforsamling, dommer, medlem av styre i statseide selskaper mv (listen er ikke uttømmende). Stillinger på mellomnivå eller lavere nivå omfattes ikke, heller ikke ordinære medlemskap i politiske organisasjoner eller ideelle foreninger.

Hvorfor spør banken om skatteforpliktelser til andre land?

Norge, USA og OECD- landene har inngått avtale som pålegger norske banker å gi opplysninger om deres kunder til de nasjonale myndigheter i overensstemmelse med amerikansk lovgivning Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) og Common Reporting Standard (CRS). Formålet er å sikre riktig beskatning av konti skatteyter har utenfor sitt hjemland. Avtalen betyr også at banken er forpliktet til å undersøke om det er indikasjoner på om våre kunder og reelle rettighetshavere er skattepliktige til andre land.

Hva skjer hvis jeg ikke svarer på spørsmålene?

Det er viktig at du svarer på alle spørsmålene slik at informasjonen vi har om deg er oppdatert og riktig. Dersom vi ser at det mangler svar fra deg, kan en konsekvens være at mobilbank, nettbank, kort og konto sperres inntil vi har registrert din besvarelse.

Kan banken fylle ut på vegne av meg som kunde?

Dette er en egenerklæring, så det er nødvendig at du besvarer spørsmålene selv. Dersom du trenger hjelp kan du kontakte bankens kundesenter.

Hvorfor må jeg svare på dette flere ganger?

Myndighetene har bedt alle norske banker om å ha kjennskap til hvordan kundene bruker bankens produkter og tjenester – og denne informasjonen skal registreres og oppdateres jevnlig gjennom hele kundeforholdet. Derfor stiller vi disse spørsmålene også til deg som har vært kunde i mange år og som har besvart spørsmålene tidligere.

Vi anbefaler at alle våre kunder å benytte eller opprette nettbank.  Du vil da med jevne mellomrom få spørsmål om å oppdatere informasjonen ved innlogging i nettbanken og slipper å møte i banken.

Hva skal opplysningene brukes til?

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) krever at alle norske banker har kjennskap til hvordan kundene bruker bankens produkter og tjenester – og at denne informasjonen registreres og oppdateres jevnlig.

Vi har som bank et ansvar for blant annet å bekjempe svindelforsøk, ID-tyveri og økonomisk kriminalitet som skatteunndragelse, hvitvasking og terrorfinansiering. Vi trenger derfor denne informasjonen fra deg for å oppfylle vårt ansvar.

Hvilke kundeopplysninger spør vi om?

Selv om de aller fleste kundene våre har gitt mye opplysninger til banken, må vi løpende stille de samme spørsmålene til alle. På den måten kan vi enklere avdekke de kunder som ikke bruker banken slik de har sagt at de skal bruke banken.  Vi spør derfor blant annet om:

 • At du bekrefter din identitet
 • Hvor kommer kapitalen eller pengene dine fra
 • Hvordan vil du bruke bankens tjenester og produkter
 • Hvorfor du ønsker å gjennomføre større transaksjoner

For bedriftskunder spør vi i tillegg om;

 • Hva slags virksomhet våre foretakskunder driver, samt informasjon om omsetning og eierstruktur.

Informasjonen du deler med oss behandles konfidensielt og i henhold til bankens regler om taushetsplikt.

Finans Norge sine nettsider finner du mer informasjon om hva vi spør om, og hvorfor.

Hvor kan jeg legitimere meg?

Du kan legitimere deg i en av våre filialer. En av bankens ansatte vil ta kopi av ditt gyldige legitimasjonsdokument.

Har du BankID fra annen bank og ikke nettbank hos oss, kan du legitimere ved å bli kunde med nettbank. Når du logger inn i nettbanken vil du få opp en del spørsmål som må besvares, når disse er besvart er du legitimert og har oppdatert dine kundeopplysninger hos oss.

Oversikt over våre kontorer og åpningstider

Avslutning av kundeforhold

Dersom du skal avslutte kundeforholdet ditt i banken er det en del ting din nye bankforbindelse ordner for deg, men det er også noen ting du må ordne selv. Sannsynligvis har din nye bankforbindelse bedt deg signere et fullmaktsskjema for å hjelpe deg med å flytte over brukskonto, sparekonto og eventuelle lån.

eFaktura følger automatisk med til din nye nettbank så de trenger du ikke å tenke på.

Dette må du selv ordne med bankforholdet ditt:

 • AvtaleGiro-avtaler og faste betalingsoppdrag må avsluttes og legges opp på nytt i den nye nettbanken din.
 • Du må informere alle du mottar innbetalinger fra om at du har fått nytt kontonummer. Dette må gjøres skriftlig dersom den du får penger fra ikke tilbyr deg å gjøre det på internett.
 • Husk å gi arbeidsgiver beskjed om nytt kontonummer.
 • Dersom du mottar trygd eller barnebidrag kan du informere om nytt kontonummer til NAV slik at du mottar ytelsene til riktig konto.
 • Skatteetaten er også interessert i få vite ditt nye kontonummer for eventuell utbetaling av skattepenger.
 • Lånekassen må også få beskjed dersom du mottar stipend eller innbetalinger av studielån. Dette kan du gjøre på «Dine sider» på Lånekassens nettsider.
 • Bankkortet ditt må leveres inn eller eventuelt makuleres etter avtale med banken når kontoene dine er avsluttet.
 • Husk å legge inn alle regninger som ikke har forfalt til betaling på i den nye nettbanken din.
 • Ta vare på kontoutskrifter fra den gamle nettbanken din før du avslutter kundeforholdet. Disse vil du ikke få tilgang til i din nye nettbank.

Følg med:

 • Dersom du har minus på kontoen (overtrukket kontoen) vil ikke kontoforholdet ditt bli avsluttet før beløpet som er i minus er innbetalt.
 • Dersom du er umyndig må du ha verges samtykke for å kunne bytte bank.
 • Dersom kontoen er sperret, er tatt utlegg eller pant i kan den ikke flyttes så lenge sperringen, utlegget eller pantet gjelder.

Hva hjelper vi deg med:

 • Boligsparing for Ungdom (BSU). Her bør du be banken om hjelp slik at du ikke bryter kontoavtalen du har inngått for denne sparingen.
 • Depositumskonto for husleie kan heller ikke flyttes uten at det er samtykke fra utleier.