Hvorfor får jeg ikke hentet inn konto i annen bank?

Hvis du har en konto i annen bank som du ikke får hentet inn i nett- eller mobilbanken kan det skyldes at det er en konto med begrensinger. For eksempel sparekontoer kan ha begrensinger på antall uttak.

Du kontakte banken hvor konto tilhører og spørre om den type konto er gjort tilgjengelig for visning i andre banker.

Hvordan kan jeg legge til konto fra andre banker?

Du må gi ditt samtykke til å hente inn konto fra andre banker.

Sånn gjør du det:

  1. Logg inn i nettbank eller mobilbank
  2. Trykk på menypunktet «Kontoer fra andre banker» under «Kontoer og lån»
  3. Velg «Legg til eller fjern kontoer»
  4. Skriv inn navnet på banken du ønsker å hente konto fra og trykk «Neste»
  5. Gi samtykke til at banken kan innhente informasjon ved å trykke «Godta og gå til neste»
  6. Signer
  7. Kontoene dine vil nå bli synlig i kontooversikten din. Har du lagt til kredittkort fra en annen bank, vil du se den i kortoversikten.

I noen banker kan du velge hvilke kontoer du vil hente inn.

Kontoer fra andre banker

Hvilke kontoer kan vises i en annen bank?

Kontoer uten begrensinger kan vises i andre banker. Typisk er dette brukskontoer. Sparekontoer med begrensinger på antall uttak kan ikke vises hos andre banker.

Hvordan gi tredjepart tilgang til å gjennomføre beløpskontroll?

Ved å gi en tredjepart tilgang til å gjennomføre beløpskontroll kan tredjepart sjekke om et beløp er mulig å belaste kontoen. Tredjepart vil kun få et ja/nei svar fra banken. Du kan når som helst trekke tilbake tilganger du har gitt.

Søk etter tredjepart

Hvorfor får jeg opp varsel om at jeg må bytte tastatur for at mobilbanken skal fungere?

Tastaturet du bruker er ukjent for mobilbankappen og er derfor ansett som en sikkerhetsrisiko. Du må endre tastatur i mobilens innstillinger for å bruke mobilbanken.

Hvordan bekrefte at en betaling er lagt til forfall hos annen bank?

Du kan ikke se betalinger som lagt inn hos andre banker før de er utførte. I»Forfallsmappen» ser du kun betalinger til forfall i egen bank.

Hvorfor får jeg opp varsel i mobilbanken om at jeg kan logge inn i mobilbanken «på eget ansvar» eller appen avslutter uten at jeg kommer inn?

PSD2-direktivet stiller krav til sikring av applikasjoner slik som mobilbankappen. Der er derfor installert en ny sikkerhetsfunksjon for mobilbanken.

Formålet er å redusere risiko for misbruk av mobilbanken, og er en ekstra beskyttelse utover det som allerede finnes.

Du kan oppleve at mobilbanken stenger deg ute dersom du ikke gjør tiltak for at den skal fungere. Følg anvisningene dialogboksen gir for å kunne benytte mobilbanken videre.

Hvor kan jeg se samtykker jeg har gitt til andre banker og betalingsforetak?

I nett- og mobilbanken kan du finne samtykkene du har gitt til andre banker under menypunktet «Kontoer fra andre banker».

Hvem kontakter jeg for spørsmål om Open Banking og PSD2?

Hvis du er en tredjepartsaktør får du tilgang til PSD2-portalen i linken under. Skulle du lure på noe kan du ta kontakt med Sparebanken Øst via kontaktskjema på den siden.

Er du kunde kan du kontakte Sparebanken Øst fra nett- eller mobilbanken med «Send sikker melding».

PSD2-portale

Er PSD2/Open banking trygt?

Ja, ingenting skjer automatisk og du må også gi din fullmakt til de forskjellige betalingsforetakene for at de skal kunne gjennomføre betalinger og/eller samle informasjon fra bankene.

Før du inngår slike avaler er det viktig for deg som kunde å sette deg inn i hvem du gir fullmakt til, og hva du gir foretaket fullmakt til å gjøre på dine vegne.

Du kan se og trekke samtykkene du har gitt til andre banker eller betalingsforetak i nett- og mobilbanken. Samtykke går ut etter 90 dager, uavhengig om de blir brukt eller ikke som en ekstra sikkerhetsmekanisme.