Hva er varslingsfristen for renteendringer?

Vi som bank er pålagt en varslingsfrist fra man beslutter å endre rentene, til rentene faktisk endres for kunden. Når det går i kunden favør er det ingen varslingsfrist, som når vi å setter renten ned på boliglån eller opp på sparing. Varslingsfristen for å øke utlånsrenten er 2 måneder.

Hvordan betaler jeg ned på rammelånet? (Nedbetalingsplan)

På rammelån er det ingen fast nedbetalingsplan. Renter av beløpet du har brukt belastes kontoen du har oppgitt i søknaden den siste i måneden. Så lenge du er innenfor rammen du søkte om trenger du ikke innbetale noe. Du bestemmer selv når du vil betale avdrag.

Pass på at du har kontroll på nedbetalingen av rammelånet. Vi anbefaler at du setter opp fast betaling for å sikre at lånet blir mindre.

Du kan bruke lånekalkulatoren for å beregne månedlige renter og avdrag, i tillegg kan du sette en nedbetalingstid.

Koster det noe å flytte lånet til Sparebanken Øst?

Grønne boliglån har ingen etableringsgebyr, mens øvrige har det. I tillegg kommer tinglysingsgebyr til Statens Kartverk.

Se prisliste

Hvordan søker jeg lån på nett?

 1. Velg det boliglånet som er riktig for deg
  1. Er du kunde fra før søker du om lån i nettbanken
  2. Er du ikke kunde må du først bli det; bli kunde her
 2. Du finner søknadsprosessen i menyen i nettbanken. Se etter «Søke om lån».
  1. Fyll inn feltene etter beste evne, så korrekt som mulig
 3. Skal du låne sammen med noen? Da må vedkommende bli med som medlåntaker, det gjøres på «Mine lånesøknader». Ha personnummer og kontaktinformasjon til vedkommende klart. Medlåntaker vil få en egen SMS.
 4. Identifiser deg med BankID. Da hentes kontaktinformasjonen og eiendommer du eventuelt eier frem.
  1. Ha e-post og telefonnummer til eventuell medlåntaker tilgjengelig
 5. Du trenger IKKE lenger å sende inn lønnslipper og skattemelding. Samtykk heller til at banken kan innhente dette fra Skatteetaten.. Det kan også hentes inn i etterkant.
 6. Se over og send inn søknad
  1. Ved flytting av lån fra annen bank fyll inn lånenummer
  2. Kjøpekontrakt og husleiekontrakt ettersendes med «Sikker melding» i nettbanken vis du har dette.
 7. Søknaden vurderes og vi sender deg et tilbud
 8. Medlåntaker må bli kunde før lånedokumenter signeres og lånet kan utbetales
 9. Etter at du har signert lånedokumentene og returnert tilbudet blir pantedokumentene tinglyst
 10. Lånet utbetales

Hva er rammelån?

Et rammelån er et fleksibelt boliglån der du har en ramme som du selv velger hvor mye du ønsker å benytte deg av. Lånerammen er tilgjengelig i nettbanken og du betaler tilbake på lånet når det passer deg. Rammelånet fornyes årlig og du betaler kun renter av det du bruker. Rentekostnaden av beløpet du har brukt belastes den siste dagen i hver måned, den kontoen du oppgir i søknaden.

Du kan ha en ramme på opptil 60 % av boligens verdi. Det er ingen beløpsgrense.

Rammelån omtales også som fleksilån/flexilån, flexikreditt, rammekreditt eller boligkreditt.

Hvordan søke om rammelån?

Ønsker du å søke om rammelån må du skrive inn boligens verdi, samt ønsket kredittramme. Identifiser deg med BankID underveis i prosessen, da hentes kontaktinformasjonen din opp og eiendommer du eventuelt eier idag.

Gjelder både om du har lån hos oss fra før eller ønsker å flytte det fra en annen bank.

Søk om rammelån i nettbanken

Er det noen begrensning på hva rammelånet kan brukes til?

Nei, det er ingen begrensning.

Låneeksempel rammelån

Du eier en bolig med en verdi på kr. 4.000.000 og boliglånet ditt er på kr. 1.600.000. Du kan da søke om et rammelån på kr. 2.000.000,-. Da har du en disponibel ramme (beløp) på kr. 400.000 i nettbanken. Du betaler kun renter av det du bruker av rammen og velger selv når du vil betale ned på lånet.

Hva er beløpsgrensen for rammelån?

Det er ingen beløpsgrense på rammelån.

Hva skjer etter at jeg har sendt inn søknad om rammelån?

 1. Du får beskjed når du kan gi samtykke til at vi innhenter nødvendige opplysninger fra Skatteetaten
 2. Søknaden vurderes og vi sender deg et tilbud
 3. Etter at du har signert og returnert tilbudet blir pantedokumentene tinglyst
 4. Rammelånet gjøres tilgjengelig i nett- og mobilbank