Hva skjer med BSU-kontoen når jeg fyller 34 år?

Fra du fyller 34 år kan du ikke opprette eller fortsette sparing i BSU. Men ta det med ro, pengene blir ikke borte. Du beholder den gode renten. Se prislisten

Hvor mye kan jeg spare på BSU-konto hvert år?

Du kan spare maksimalt kr 27.500 i året og til sammen kr 300.000 i løpet av tiden du sparer.

Hva kan jeg bruke BSU-konto til?

Pengene du har spart i BSU, kan brukes til fremtidig boligkjøp, nedbetaling på boliglånet eller til påkostninger og vedlikehold. Du må ha kjøpt boligen og flyttet inn i den etter at du opprettet BSU- konto.

Hva skjer hvis jeg tar ut penger fra BSU-konto?

Dersom du tar ut pengene uten å bruke dem til bolig, må du tilbakebetale skattefordelen. Penger du har satt inn inneværende år kan tas ut ved spesielle behov uten å måtte tilbakebetale skattefordelen da den ikke blir beregnet før nytt år er påbegynt.

Hvordan avslutter jeg en konto?

Logg deg inn i nett- eller mobilbanken og send melding om hvilke(n) konto(er) som skal avsluttes. Dersom du har ett bankkort på en konto som skal avsluttes, må du makulere kortet eller sende det til Sparebanken Øst før kontoen kan slettes. I meldingen må du oppgi kontonummer som du ønsker eventuelt restbeløp og renter overført til.

Send sikker melding i nettbanken

Hvordan åpne en konto?

Du kan selv opprette inntil seks kontoer i nett- og mobilbanken. I menyen velger du ”Åpne konto” under menypunktet «Kontoer».

Hvis valget ikke er tilgjengelig eller du av andre årsaker ikke får opprettet konto send en henvendelse med «Sikker melding» fra nettbanken.

Åpne konto