Hva er en SEPA betaling?

SEPA (Single Euro Payments Area) er et felles betalingsmarked/regelverk for alle betalinger i EURO innenfor EU- og EØS-området. SEPA-området består av de 28 EU-landene og Island, Liechtenstein, Norge og Sveits.

En SEPA-betaling må være i EURO og mottakerbank må være medlem i SEPA-samarbeidet.  Det er også viktig at det benyttes både IBAN og SWIFT/BIC-kode, samt at betalingen er merket med «delt omkostninger» («shared»).

Betalinger innenfor SEPA-området blir formidlet raskere og rimeligere.

Oversikt over land som er med i SEPA finnes i landsoversikten. For pris på SEPA-betalinger, se prisliste.

Til hvilke land må jeg fylle ut bankkode?

Følgende land må ha både bankkode og Swift:

  • Canada
  • Australia
  • Sør-Afrika
  • USA – Til USA er det kun nødvendig med bankkode. For de øvrige landene må både bankkode og Swift kode fylles ut.

Hvilken valutasort bør jeg velge?

Dersom du har en faktura må den betales i den valutaen den er fakturert med. Ellers er hovedregelen at man velger mottakerlandets valutasort. Ved overføring i Europa bør EURO benyttes.

Hva er IBAN?

IBAN (International Bank Account Number) er kontonummer i internasjonal form. Skal du motta penger fra utlandet, må du alltid oppgi IBAN-nummer til betaler. Skal du sende penger, må betalingsmottaker oppgi sitt IBAN-nummer.

Hvilken SWIFT/BIC-kode har Sparebanken Øst?

SAOENO22XXX