Bærekraft er blitt business

Skal du være her om 10 år, må du bevege deg i riktig retning nå, sier Elisabeth Prytz, bærekraftsansvarlig i Sparebanken Øst.

Om det er økonomi, klima eller sosiale forhold som er best egnet til å fyre deg opp og gjøre deg engasjert; nå er bærekraftsmålene med på å styre valgene i enhver bedrift – og de påvirker økonomien. Vi hjelper deg å styre i riktig retning.

Vi har bikket over grensen. Nå begynner de gode valgene virkelig å betale seg. Vi kan si at bærekraft er i ferd med å bli en hygienefaktor. Det handler ikke kun om ideologi lenger, men business.– De store bedriftene begynner å bli gode på bærekraft, sier bærekraftsansvarlig i Sparebanken Øst, Elisabeth Prytz. Det kan ha noe å gjøre med at det settes flere krav til dem, og at de er store nok til å ansette egne bærekraftsansvarlige.

Men hva med alle de små og mellomstore bedriftene?

Bærekraftsguiden for bedrifter

Har du tenkt på at din bedrift bør komme i gang med bærekraftsarbeidet, men vet ikke helt hvor du skal starte? Det blir helt avgjørende fremover å finne lønnsomme måter å jobbe med dette på. Vi har utviklet en guide for å hjelpe virksomheter med å komme i gang. Ved å sette klare mål og ha en plan for oppfølging, er det lettere å lykkes. Vi i banken gir deg gjerne tips for å veilede deg i riktig retning mot det grønne skiftet. 

Guiden finner du her

Hva gir mening for din bedrift?

– Skal du være her om 10 år, må du bevege deg i riktig retning nå, sier Prytz. Vår rolle som bank er å legge til rette for at du skal kunne gjøre gode valg – og helst tjene penger på det. Vi er i en overgangsfase når det gjelder å finne løsninger i norske bedrifter som er med på å forbedre både klimasituasjonen, økonomi og sosiale forhold. Skal du henge med videre og ha troverdighet i markedet, må bedriften din ta stilling til disse utfordringene. For noen gir det kanskje mest mening å kutte i unødvendige utslipp, og å hele tiden utvikle mer bærekraftige produkter, mens i andre virksomheter står det øverst på listen å være inkluderende og ikke-diskriminerende i ansettelsesprossser, ta vare på livet i vann eller hjelpe til med å eliminere barnefattigdom i egen kommune. Det som er viktig er å finne ut hva akkurat din bedrift kan ta tak i, og innarbeide dette i daglig drift.

Faller du bakpå i bærekraftsarbeidet, vil du nemlig kunne miste markedsandeler i tiden fremover, sier bærekraftsrådgiver Hilde Vartdal Solum

Bærekraft og lønnsomhet er ingen motsetning

– Flere og flere vil bli målt på klimagassutslippene sine. Bygg og anlegg er et eksempel på en bransje som allerede må ha klimaregnskap. For de fleste småbedrifter er det foreløpig færre krav, men vær forberedt på at rapporteringskravene kommer. Og mange småbedrifter blir indirekte berørt gjennom sin næringskjede, forteller Hilde Vartdal Solum, bærekraftsrådgiver i Sparebanken Øst.

Resirkulerte bankkort

Fra januar 2024 er alle våre nye bankkort laget av resirkulerte materialer. Dette gir en utslippsbesparelse på 75 %. Mer klimavennlige bankkort redder ikke verden. Men: Det blir jo noen tusen kort, så da monner det litt likevel. 

Les flere saker fra Verdier 2-23