Gratulerer til frivilligheten!

Vi er stolt av å få lov til å støtte mange gode tiltak med penger fra gavefondet vårt Spire.

Alt initiativ og alle flotte tiltak som settes i gang i idrettslag, foreninger og organisasjoner rundt omkring i lokalområdet vårt imponerer oss! Så mye frivillighet, og så mange hjerter som brenner for andre! Vi er stolt av å få lov til å støtte mange gode tiltak med penger fra gavefondet vårt Spire.

Tiltak som vil være til glede for mange tusen mennesker.

Totalt 43 lag og foreninger på det sentrale Østlandet står på listen over mottakere denne gangen. Midlene kommer fra bankens overskudd gjennom støtteordningen Spire. Organisasjonene har søkt penger til tiltak de selv ønsker å få gjennomført.

Disse får penger

  • Idrett
  • Kultur og Human

Sparebanken Øst ønsker å bidra til at det blir bedre for barn og ungdom å vokse opp i vår region og støtter derfor tiltak som er rettet mot dem. Dette gjør vi gjennom Spire, der midlene i hovedsak er satt av til lag og foreninger innen idrett, kultur og frivillighet. Midlene benyttes til tiltak rettet mot barn og unge, talentutvikling, anlegg og utstyr.

Noen enkeltprosjekter

IF Birkebeineren har bygget ny flott langrennsløype med lysanlegg på Årbogen i Krokstadelva. De manglet imidlertid en beltegående ATV med glattebrett og sporsetter. Med midler fra Spire-fondet kan de nå investere i dette, og tilby supre forhold for unge og eldre langrennsløpere kommende vinter.

Hokksund Idrettslag
har fått kroner 250.000 til etablering av E-sport. De vil satse på E-sport i tillegg til fotball, håndball, allidrett og ski. Fra og med skolestart i år vil de starte en gruppe for E-sport med spilling og aktivitet fra et lokale de har i fotballhallen på Loesmoen. Der tilbys fysisk aktivitet hele året, uavhengig av vær, i tillegg til spill og sosialt samvær for ungdommer mellom 13 og 18 år.


Drammen Roklubb
trengte en ny konkurransebåt for menn, til bruk for klubbens meget lovende juniorer i herreklassen. De ønsket seg en singelsculler «Empacher». En rå båt som er den beste på markedet og således svært konkurransedyktig. Med midler fra oss kan Roklubben fortsette sitt meget gode rekrutteringsarbeid, og få frem nye roere som hevder seg både nasjonalt og internasjonalt.

Gammel tradisjon

Sparebanken Øst sine gavetildelinger har tradisjon tilbake til 1800-tallet, og i alle disse årene har en betydelig del av sparebankens overskudd blitt ført tilbake til lokalsamfunnet. Sparebankene er den mest sentrale private bidragsyteren til kultur, idrett og frivillighet. Hundrevis av små og store prosjekter drives og nyter godt av støtten de får fra sin lokale sparebank.

Trenger din organisasjon, ditt idrettslag eller forening penger til et prosjekt, arrangement eller til utstyr? Vi har to åpne søknadsrunder per år og neste frist er 1. november.

Sjekk kriterier og søk her