Hvem skal styre økonomien din

- når du ikke selv kan gjøre det? Bestem det selv med en fremtidsfullmakt

Tenk deg at du plutselig blir syk og ikke er i stand til å betale regninger eller holde oversikt over penger og verdier. Få ting er mer personlig enn økonomien din. Og du vil vel ikke at hvem som helst skal bestemme på dine vegne?

Det finnes heldigvis valg. Med en fremtidsfullmakt sørger du for at noen du stoler på tar hånd om regninger, forsikringer, lån, bolig og offentlige saker den dagen du ikke klarer det selv. Det er et smart trekk å tenke over hvem du vil betro denne oppgaven til – mens du ennå er frisk kroppen og klar i hodet.

Vanskelig å snakke om fremtiden

Det er ikke bare gamle mennesker som kan komme til å trenge hjelp med økonomien. For fremtiden er uviss. Man vet aldri når uhell eller sykdom slår deg ut, og da er det er gjerne for sent å bestemme selv. Tanker om at man ikke skal klare å håndtere sin egen økonomi eller hverdag er ubehagelig og kan være vanskelig å ta opp. Men så er det jo med dette som med så mye annet, er man forberedt – så blir det enklere.

Faktisk er det slik at statsforvalteren oppfordrer alle over 18 år til å skrive en fremtidsfullmakt. Espen Sollien, direktør Kunde i Sparebanken Øst.

Hva er en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er et dokument som inneholder dine ønsker om hvem som skal skjøtte de økonomiske og personlige interessene dine, den dagen det blir behov for det. Fremtidsfullmakt gir deg frihet til å bestemme hva som skal skje med verdiene dine og hvem som skal representere deg.

Med en fremtidsfullmakt kan du spare dine nærmeste for ekstra bekymring og jobb, i tillegg til at du sikrer at verdiene og interessene dine blir håndtert akkurat slik du selv vil.

Slik oppretter du fremtidsfullmakt

Du kan skrive fullmakten selv, men det er smart å finne seg en mal på nettet, slik at du får med alt som bør være med. Du finner alle bestemmelser om fremtidsfullmakt på Statsforvalterens nettside.

Når du har bestemt deg for innholdet, velger du en person (fullmektig) som skal utføre alle oppgavene på dine vegne. Du kan også fordele ansvar mellom flere personer. Fullmakten signeres av deg og to uavhengige vitner. En bekreftelse fra fastlegen er også smart å ha. Da blir det ikke sådd tvil om helsetilstanden din på det tidspunktet fullmakten blir opprettet.

Hva kan du bestemme?

Du står fritt til å bestemme hva fullmektigen skal ivareta for deg. For eksempel hvem som kan disponere kontoene dine, betale regninger, selge/leie ut bolig, sørge for fremtidige pengegaver til barn/barnebarn osv. Du kan også oppgi hvem som har rett til å representere deg i offentlige tjenester, som helsehjelp. Husk bare å snakke med den/de du oppretter som fullmektig, slik at de er kjent med ansvaret, innforstått med dine ønsker og er villig til å påta seg oppgaven.

Skal fremtidsfullmakten inneholde bestemmelser om arv, bør du rådføre deg med eksperter på området.

Hvordan blir fullmakten gyldig?

Når fremtidsfullmakten er skrevet og signert, informerer du dine nærmeste og gir alle involverte en kopi. Fortell også hvor du oppbevarer originalen. Utover det, er det ingenting mer du trenger å gjøre. Det er ikke før fullmakten må tas i bruk at fullmektigen må sørge for å få den stadfestet. Se reglene her www.statsforvalteren.no

Det er lov til å skifte mening

Hvis familie- eller livssituasjon endrer seg, kan du når som helst trekke fullmakten tilbake og erstatte med en ny. Også da er det smart å informere alle de involverte slik at det ikke oppstår misforståelser.

Så hvem skal passe på økonomien din den dagen du ikke klarer det selv? Det kan faktisk DU bestemme. Men ikke vent for lenge og utsett det du kan gjøre i dag til en dag i fremtiden. Da kan det være for sent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les flere av våre kronikker skrevet for Drammens Tidende

Fremtidsfullmakt – slik går du frem

Vår advokat Sondre Johannessen forklarer mer detaljert hvordan du går frem for å lage din egen fremtidsfullmakt.

Se hans råd