Vet du hva som skjer hvis ektefellen eller samboeren din dør?

Ektefeller uten felles barn har full arverett fra de har gitt sitt ja, men det gjelder ikke for samboere uten felles barn.

– Mange tror at man har lik arverett som samboere og gifte – det er ikke nødvendigvis tilfelle. Felles barn, og spesielt særkullsbarn, har en stor betydning på utfallet av arv, sier avdelingsbanksjef i Sparebanken Øst, Anette F. Green.

9.mai 2019 vedtok Stortinget en ny arvelov. Den skal erstatte skifteloven fra 1930 og arveloven fra 1972 og trer i kraft i løpet av 2020. I 2014 foreslo arvelovutvalget å likestille ektefeller og samboere som har bodd sammen i minst fem år med hensyn til arv og uskifte, men dette forslaget har regjeringen valgt å forkaste i den nye arveloven som de la frem et forslag til i fjor sommer.

– Det betyr blant annet at dersom den ene parten i et samboerskap dør og paret ikke har barn, er det foreldre eller søsken som vil arve – og ikke den andre parten i samboerskapet. Og dersom den avdøde kun har fjerne slektninger som er gjenlevende, vil staten viderefordele arven til frivillige organisasjoner.

– Hva bør man gjøre for å unngå at dette skjer?

– Dersom det ikke er aktuelt å gifte seg, kan det være smart av et samboerpar uten barn å skrive et testament som da vil overstyre arveloven. I tillegg bør både samboere og gifte tegne livsforsikring dersom dette ikke er på plass. En samboerkontrakt er ikke nok hvis en av partene faller bort, det er det svært mange som ikke er klar over.

Dersom dere ikke har testament og livsforsikring

Fordi arveloven ikke sidestiller ekteskap og samboerskap, vil den gjenlevende samboer i et samboerforhold med barn kun få utbetalt 4G av formuen dersom partneren dør, og for ektefeller gjelder 1/4-del.

– Det betyr at den gjenlevende fra et samboerskap med for eksempel to barn kun vil få utbetalt 387 532 kroner, mens barna får 2,8 millioner kroner hver dersom avdødes formue er på 6 millioner kroner. Til sammenligning vil den gjenlevende etter et ekteskap få 1/4 av formuen, altså 1,5 millioner kroner, og barna vil få 2,25 millioner kroner hver. Dersom man som samboerpar ikke gifter seg, skriver testament eller tegner livsforsikring, er det ingenting man kan gjøre for å endre utfallet i ettertid, sier Anette og legger til:

– Derfor er det svært ofte økonomisk smart av et samboerpar å gifte seg og tegne en livsforsikring som sikrer hele familien mot de økonomiske konsekvensene død kan føre til.

Dersom de i tillegg skriver et testament, har de gjort alt riktig i forhold til å sikre seg både juridisk og økonomisk.

Få et testament på plass

I Norge er det ingen krav til hvor et testament kan oppbevares. Derfor varierer det også hvordan det gjøres. De vanligste løsningene er å oppbevare testamentet hjemme, i bankboks, hos en slektning, hos en advokat eller i tingretten.

– Dersom et ektepar eller et samboerpar velger å skrive testamentet selv, kan de levere det til tingretten der de bor. Det koster 920 kroner å få det oppbevart der. Kontakter de en advokat for å få hjelp til å utforme testamentet, koster dette rundt 4000 kroner. I begge tilfeller må det være to vitner til stede sammen med testator, for å gi det som kalles vitnepåtegning.

Pliktdelsarven øker

Et annet resultat av forslaget til ny arvelov er at pliktdelsarven øker. Pliktdelsarven er den delen av arven som arvelateren ikke kan ta fra arvingene i et testament. Barnas pliktdelsarv er på 2/3 av arven. I dag er det slik at man kan begrense pliktdelsarven til et barn til en million kroner. Det nye forslaget går ut på at man benytter 25 ganger grunnbeløpet i Folketrygden (25 x 96.883 kroner). Det vil si at pliktdelsarven øker for hvert år på grunn av grunnbeløpet (G). Begrensningen som i dag er på 1 million kroner vil med dette øke til 2 422 075 kroner pr. barn.

– Med den nye loven vil formuendes barn sikres med en høyere andel arv enn slik loven er i dag.

Ta kontakt med oss om du ønsker økonomisk veiledning.

Få økonomisk veiledning

Tre ulike situasjoner som følge av den nye arveloven med ulikt utfall av formuefordeling dersom den ene dør:

EKTESKAP – 2 BARN Avdødes formue kr 6.000.000

Dersom du ikke skriver testament: Gjenlevende ektefelle har krav på ¼ av formuen kr 1.500.000 Barn 1: kr 2.250.000 / Barn 2: kr 2.250.000

Dagens arvelov, dersom du skriver testament: Med dagens regler kan en testamentere bort overskytende etter at ektefelle har fått sin del (1/4) og barna har fått sin del (2/3), dette utgjør 1/12 del. I tillegg kan en redusere pliktdelsarven til hvert av barna i et testament til kr 1.000.000. Det vil si at ektefelle kan arve inntil kr 4.000.000.

Ny lov, dersom du skriver testament: Som i dag kan en testamentere bort den frie 1/12 del av boet. Nytt er at pliktdelsarven, arven til barna økes til 25 ganger folketrygdens grunnbeløp, med denne endringen vil gjenlevende ektefelle kun ha mulighet til å arve inntil kr 2.000.000. Avdødes formue kr 6.000.000

SAMBOER – 2 BARN Avdødes formue kr 6.000.000

Dersom du ikke skriver testament: Gjenlevende samboer har krav på 4G av formuen kr 387.532Barn 1: kr 2.806.234 / Barn 2: kr 2.806.234

Dagens arvelov, dersom du skriver testament: Med dagens regler kan en testamentere bort overskytende etter at samboer har fått sin rettmessige del av boet (4G) og barna har fått sin del (2/3). Man kan også redusere pliktdelsarven til hvert av barna i et testament til kr 1.000.000. Det vil si at samboer med hjelp av testamente kan beholde kr 4.000.000.

Ny lov, dersom du skriver testament: Med nytt regelverk kan man som ved dagens regler testamentere bort overskytende etter at samboer har fått sin rettmessige del av boet (4G) og barna har fått sin del av boet (2/3). Med den nye endringen av pliktdelsarv, arven til barna, som økes til 25 ganger folketrygdens grunnbeløp, vil gjenlevende samboer kun ha mulighet til å arve inntil kr 2.000.000.

SAMBOER – 0 BARN Avdødes formue kr 6.000.000

Dersom du ikke skriver testament: Gjenlevende samboer har ikke krav på noe. Foreldre i live arver kr 6.000.000.

Ønsker du å vite mer om livsforsikring?

Les artikkelen Hva skjer dersom du faller fra?