Vi er her for deg

Som kunder hos oss, skal dere få den hjelpen og servicen dere har behov for - der dere ønsker

Sparebanken Øst har 30 kontorer på det sentrale Østlandsområdet. Vi er en bank som skal være relevant både for privat- og bedriftskunder.

Som kunder hos oss, skal dere få den hjelpen og servicen dere har behov for. Enten fysisk på et av våre kontorer, eller i en av våre mange digitale kanaler.

I svært turbulente tider som nå, med høye strømpriser, økte matvarepriser, økende rente og høye drivstoffkostnader, må du ha kontroll over økonomien din. Da er vi her for deg! Ta kontakt med en av våre kunderådgivere eller vårt kundesenter for å få tips og hjelp til hvordan du best kan få kontroll over egen økonomi.

Som en lokal sparebank, er en av oppgavene våre å være synlige og til stede i lokalmarkedet. Vi er den personlige banken som bidrar til næringsutvikling, gleder lokalsamfunnet med midler til aktiviteter for barn og ungdom og som bryr oss om kundene våre.

Sparebanken Øst har betjent kunder og lokalsamfunnet i 180 år som en selvstendig og frittstående sparebank. Det har vi tenkt å fortsette med.

Den jobben tar vi på alvor, og det betyr at vi bryr oss om dere i både roligere og tøffere perioder. Pål Strand, adm. direktør i Sparebanken Øst

Kilde: Informasjonsbladet Verdier 2-22

11. januar 2023
Aktuelt

Sparebanken Øst i 180 år

Fra 1843 og til i dag har en liten bank på bygda vokst til å bli en av Norges største alliansefrie banker. Men én ting har aldri endret seg. Sparebanken Østs hjerte banker for lokalsamfunnet.

Bli kjent med oss og vår historie