Et hjerte for lokalsamfunnet i 180 år

11. januar har Sparebanken Øst vært på en 180 år lang reise. En liten bank på bygda har vokst til å bli en av Norges største alliansefrie banker.

Men én ting har aldri endret seg. Sparebanken Østs hjerte banker for lokalsamfunnet. 

Fra første speciedaler ble satt inn i Egers Prøvesparebank i Skotselv i 1842, har banken vært opptatt av å utvikle lokalsamfunnet rundt seg. Det hele startet med noen få engasjerte initiativtakere som fikk støtte fra 261 innbyggere i Eiker, som stilte opp med 309 speciedaler, 1 ort og 12 skilling i frivillige gaver. Gavene utgjorde grunnkapitalen i banken. I spissen sto Petter A. Elster fra Fiskum – en mann med et stort samfunnsengasjement. Hans visjon var å skape tryggere økonomisk rammer for alle innbyggerne i Eikerbygdene. Elster startet arbeidet allerede i 1839, og etter flere tilbakeslag fikk endelig Egers Prøvesparebank den kongelige approbasjonen den 11.januar 1843.

– Helt siden etableringen har banken vært en integrert del av lokalsamfunnet og bidratt til at innbyggerne fikk tryggere økonomiske rammer og økt økonomisk forutsigbarhet. Banken bidro både direkte og indirekte til vekst i lokalsamfunnet og var en pådriver i den økonomiske utviklingen i Eikerbygdene. Dette er fortsatt en viktig ambisjon for Sparebanken Øst, sier administrerende direktør, Pål Strand, som selv bor noen steinkast fra ett av bankens aller første ekspedisjonssteder i Hokksund.

Felles visjon

I Skoger Præstegjeld var Augustinius Kopperud i 1859 i gang med å starte Skogerbygdas egen bank med samme engasjement og pågangsmot som Petter A. Elster og hans støttespillere hadde hatt i Eikerbygdene noen år tidligere. Elster og Kopperud hadde mange likhetstrekk; nøkterne og sparsomme, og begge ønsket å bidra til at deres lokalsamfunn skulle vokse og utvikle seg i positiv retning. I bunn lå en viktig visjon – å oppfordre til sparsomhet og gi gode privatøkonomiske råd til innbyggerne rundt.

En historisk bankreise

Det skulle likevel ta mange år før Eiker Sparebank og Skoger Sparebank fant sammen og utgjorde Sparebanken Øst slik vi kjenner den i dag. Hver for seg utviklet de to bankene seg i takt med samfunnet.

Høydepunkter fra historien

 • 1876: Pengeenheten skifter fra speciedaler og skilling til kroner og øre
 • 1888: Det åpnes adgang til å utstede pantelån med pant i fast eiendom
 • 1896: Egers Sparebank flytter inn i nytt bankbygg «Tingstua»
 • 1898: Banken går til anskaffelse av sin første telefon
 • 1907: Sparebøsser man kan ha hjemme tas i bruk
 • 1910: Egers Sparebank deles i to, Øvre og Nedre Eiker commune
 • 1943: Bankens sju ansatte feirer 100 årsjubileum under krigen
 • 1954: Banken tar i bruk maskinell bokføring
 • 1970: Ekers Sparebank og Nedre Eiker Sparebank slås sammen igjen
 • 1971: «Moderne» datautstyr tas i bruk for første gang
 • 1978: Banken får sine første minibanker
 • 1986: E-post internt i banken innføres
 • 1988: Som den første i Norge inviterer banken til tegning av grunnfondsbevis
 • 1991: Banken kjøper bilfinansieringsselskapet AS Financiering i Oslo
 • 1993: Banken overtar Fokus Banks virksomhet i nedre Buskerud
 • 1996: Nettbank for privatkunder innføres og egen hjemmeside på internett åpnes

Bankene som fant sammen

I 1997 fant Eiker Sparebank og Skoger Sparebank sammen, og i 1999 endres navnet til Sparebanken Øst. En bank med solid forankring i Eikerbygdene og i Drammen. I årene etter har filialnettverket vokst, og antall ansatte er i dag nærmere 170.

– Sparebanken Øst har gjennom solid vekst sikret god inntjening og trygge arbeidsplasser. I dag har vi 30 filialer på det sentrale Østlandet, samtidig som vi tilbyr moderne digitale løsninger som skal gjøre bankhverdagen enklere for de aller fleste. Men vi har en tydelig strategi om at kundene skal finne åpne kontorer og kompetente medarbeidere når de trenger en prat, forteller Strand og legger til:

– I tillegg, vi tar fortsatt ansvar med å bidra til positiv utvikling av samfunnet rundt oss. Dette gjør vi blant annet gjennom vår allmennyttige gavevirksomhet som har sitt opphav fra da banken ble etablert og som bidrar med mange millioner kroner årlig til lag og foreninger for å støtte gode prosjekter og et økonomisk skulderklapp til alle ildsjelene i vårt lokalsamfunn, sier Strand.

SE VIDEO:

Gir tilbake til samfunnet

For 309 speciedaler, 1 ort og 12 shilling, som var den opprinnelige grunnkapitalen, har blitt til mye mer i løpet av 180 år. Langsiktig strategi og god bankdrift over mange år har bidratt til at bankens egenkapital har vokst til nesten fem milliarder kroner. En stor del av bankens overskudd avsettes hvert år til allmennyttige gaver. Over tid har disse midlene blitt tilført lag, foreninger og stiftelser for å støtte dugnadsånd og idealister. Tiltak som er rettet spesielt mot barn, ungdom og svake grupper prioriteres. I 2022 ga Sparebanken Øst ut ca. 20 millioner kroner til lokalsamfunnet gjennom bankens allmennyttige gaveordning.

– Fortsatt følger Elster og Kopperuds visjoner oss i hverdagen. Vi jobber for å gjøre lokalsamfunnet litt bedre for mange, vi oppmuntrer til sparsomhet og nøkternhet og hver dag er det pågangsmotet som driver oss videre for å gjøre Sparebanken Øst enda bedre. Jeg er glad for at vi har ansatte som finner motivasjon og engasjement i slike målsettinger. Vi hadde ikke klart å utvikle Sparebanken Øst for fremtiden uten alle de dedikerte og dyktige ansatte som strekker seg ekstra både for kundene og for banken. Sparebanken er en svært solid sparebank, godt fundert på sterke og viktige verdier, med høy oppmerksomhet på åpenhet og ordentlighet. Til tross for økt kompleksitet, økt usikkerhet og urolige markeder har vi et svært godt utgangspunkt for å fortsette den positive ferden langt inn i fremtiden, sier Strand.

9. januar 2023
Aktuelt

Rådgivning for alle livsfaser

Noe av det aller beste med å jobbe i en lokalbank, er å få følge mennesker gjennom alle livets hendelser – og å møte dem på gaten og få et smil!

Tett på kundene i Sparebanken Øst
8. januar 2023

Historien om banken

Hvordan ble Sparebanken Øst til den banken vi kjenner i dag? 11. januar 1843 ble Ekers Sparebank formelt stiftet. Mye har skjedd, både historisk og utviklingsmessig på disse 180 årene.

Les mer om bankens historie