Barneforsikring

Barneforsikring sikrer fremtiden til det kjæreste du har – barna dine. Barn kan også rammes av ulykker og alvorlig sykdom. Det kan få store økonomiske konsekvenser for resten av livet både til barnet og resten av familien. En barneforsikring skal gi økonomisk hjelp til familien på kort sikt, og økonomisk støtte til barnet på lang sikt.

 

Bestill barneforsikring

 

Best i test

Barneforsikringen fra Frende har vært blant Norges beste flere år på rad, både når det gjelder best dekning på sykdommer, og sykdomsdekning opp mot uførepensjon. Økonomisk kan dette utgjøre en enorm forskjell for barnet i voksen alder dersom det får en alvorlig sykdom eller skade som gjør at de ikke kan jobbe som voksne.

 

Du sikrer fremtiden til barnet ditt for kr 8,76 pr. dag

For dette får du dekning på medisinsk invaliditet både ved sykdom eller ulykke, uførepensjon, engangsutbetaling for utvalgte sykdommer, dagpenger ved sykehusopphold, ombygging av hus, behandlingsutgifter og dødsfall.

Dette inngår i forsikringen

Medisinsk invaliditet ved ulykke
Erstatning inntil 25 G ved varig medisinsk invaliditet etter ulykke. Kan disponeres fritt. Inntil 2.340.850 kr

Uførepensjon
Erstatning på 1 G årlig til 67 år. Månedlig utbetaling hvis forsikrede har vært minst 50 prosent sammenhengende arbeidsufør i løpet av 12 måneder.
Utbetaling skjer tidligst når barnet fyller 18 år. Inntil 93.634 kr per år
Engangsutbetaling for utvalgte sykdommer
Hvis barnet ditt blir kritisk syk er det godt å ha en ekstra økonomisk trygghet. 11 utvalgte sykdommer gir en engangsutbetaling på 3 G.
Utbetalingen skjer raskt etter diagnosen er stilt og kan disponeres fritt. 280.902 kr per diagnose

Dagpenger ved sykehusopphold
Forsikringen dekker dagpenger på 1 prosent av 1 G hvis barnet er på sykehus.
Barnet må ha vært på sykehuset i mer enn 14 dager, men du får tilbakebetalt dagpenger fra første dag. 936 kr per dag inntil 1 år

Ombygging av huset
Hvis du må bygge om huset ditt på grunn av barnets medisinske behov kan du få utbetalt inntil 4 G. Inntil 374.536 kr

Behandlingsutgifter
Utgifter til behandling etter ulykke dekkes med inntil 2 G. Inntil 187.268 kr

Dødsfall
Dødsfall etter sykdom eller ulykke dekkes med 1 G.