En økonomisk fot i Drammen

Finansministeren valgte Sparebanken Øst da han ville lære mer om sparebankenes og folks økonomiske situasjon i tøffere tider.

I vårsol ankom finansminister Trygve Slagsvold Vedum Bragernes torg og Sparebanken Øst. Det å tråkke i Drammen er han ikke ukjent med.

– Jeg har vært mye i Drammen i oppveksten da jeg har familie her. De drev en skofabrikk som het Calif Skofabrikk AS i sin tid, og det var kun de skoene jeg gikk med som liten. Du kan si jeg vokste opp med Drammen på beina, kommer det kjapt fra Vedum, etterfulgt av hans karakteristiske latter. Dette besøket, derimot, bar preg av å ta en økonomisk fot i bakken.

Se video fra besøket: 

Bankens rolle i lokalsamfunnet

For selv med godvær utenfor banklokalene, var det de økonomiske gråværsskyene som sto på agendaen. Det er ikke til å legge skjul på at økonomien for folk flest er preget av renteøkninger og høyere strøm- og matpriser. Der mener finansministeren at sparebankene står i en særstilling for å forstå det økonomiske bildet på et lokalt nivå.

– Sparebanker er en av juvelene i det norske bankvesenet. De har lokalkunnskap, kjenner bedriftene og menneskene som bor der. Jeg er her for å kjenne litt på pulsen om hvordan folk har det, men også de utfordringene sparebankene selv står overfor, understreker han.

Finansministeren fikk en god samtale med styret og ledelsen i Sparebanken Øst. Her med administrerende direktør i Sparebanken Øst, Pål Strand (f.v), Øivind Andersson, styreleder, Cecilie Hagby, nestleder i styret og Kjell Engen, viseadministrerende direktør.
Finansministeren fikk en god samtale med styret og ledelsen i Sparebanken Øst. Her med administrerende direktør i Sparebanken Øst, Pål Strand (f.v), Øivind Andersson, styreleder, Cecilie Hagby, nestleder i styret og Kjell Engen, viseadministrerende direktør.

Vil bevare bankmangfold

Et viktig punkt på agendaen var de økte kapitalkravene for små og mellomstore banker, som bidrar til dårligere rammevilkår sammenlignet med storbankene.

–Vi må sørge for at det rammeverket og de reguleringene vi har, bidrar til at vi har et mangfoldig bankvesen i fremtiden. Det er også en av grunnene til at jeg ønsket å møte Sparebanken Øst. Jeg vil høre deres vurderinger og hva som er viktig. Vi må ha reguleringer som bevarer mangfoldet, sier han.

Pål Strand, administrerende direktør i Sparebanken Øst, tok med finansministeren på en omvisning og en hilserunde i bankens lokaler på Bragernes torg.
Pål Strand (t.h)tok med finansministeren på en omvisning og en hilserunde i bankens lokaler på Bragernes torg. Her i samtale med Frode Lindbeck, en av de ansatte i banken.

En viktig samtale

Og det ble et verdifullt møte, både for banken og finansministeren. Den ene avsatte timen ble til to.

–Vi opplevde en finansminister som tok seg tid til å hilse på oss og viste stor interesse for hva vi driver med. Vi hadde viktige saker på agendaen, og reflekterte godt rundt disse. Vi fikk komme med våre synspunkter, og jeg tror Vedum sitter igjen med innsikt og forståelse etter møtet med oss. Også må jeg si at vi er imponert over engasjementet han viste under besøket. Dette ble et veldig fint møte, sier Pål Strand, administrerende direktør i Sparebanken Øst.

2. november 2020
Aktuelt

Derfor bør du bli kunde i
Sparebanken Øst

Vi er der for deg når du skal bytte bolig, flytte sammen med noen, spare penger til fremtiden eller forsikre deg mot uhell og sykdom.

Velg en lokal sparebank