Kan jeg få lån til rehabilitering av eksisterende bolig?

Nei, grønne boliglån er kun for kjøp av bolig, refinansiering av eksisterende bolig eller finansiering i forbindelse med nybygg. Vi erkjenner derimot at rehabilitering av eksisterende boliger er et viktig bidrag for å redusere energibehovet og på den måte bidra til det grønne skiftet. Vi jobber derfor med å lansere et produkt som vil kunne finansiere energisparende tiltak. Inntil det foreligger, ta kontakt med en av våre rådgivere, så skal kan vi sammen finne en god løsning sammen med deg.