Er barneforsikring nødvendig?

Vi har samlet de gode grunnene til å forsikre det viktigste i livet ditt.

Tekst: Frende Forsikring 

Med et offentlig helsevesen og gode velferdsordninger, er det gjerne lett å tenke barna ikke trenger forsikring. Men selv om barna får hjelp fra staten, er det sjelden nok hvis sykdom, ulykke eller varig uførhet rammer i ung alder.

En god barneforsikring er derfor et viktig tilskudd til den offentlige støtten, og bidrar til å avlaste barnet og familien økonomisk hvis noe skjer. Vi har samlet de gode grunnene til å forsikre det viktigste i livet ditt.

Forsikre barnet ditt   Bli kontaktet av rådgiver

Ung og ufør

De fleste som i dag blir ufør blir rammet av sykdom, og for unge uføre er psykiske lidelser den hyppigste årsaken. Derfor er det viktig å ha en forsikring som dekker nettopp uførhet, og ikke bare ulykke. Samtidig skjer det hver dag uheldige fall på lekeplassen, farlige saltoer på trampolinen og krasj med el-sparkesykkelen, for å nevne noen.

Hvis en slik ulykke, eller alvorlig sykdom, fører til uførhet, er fremtiden som minstepensjonist dessverre en virkelighet. Som uføretrygdet, får du langt lavere utbetalinger enn andre i lønnet arbeid, og det vil være vanskelig å få det til å gå opp økonomisk.

Visste du at støtten i dag bare ligger på rundt 300 000 kroner i året før skatt? Med barneforsikring sikrer du barnet en mer stabil økonomisk fremtid til tross for manglende arbeidskapasitet.

 

2. august 2023

Ønsker du å snakke med en kunderådgiver?

Ønsker du å vite mer om vår barneforsikring? Våre dyktige kunderådgivere hjelper deg med å finne best mulig løsning for deg og din familie.

Kontakt en rådgiver

Dekning for sykdommer og tilstander

Det er ofte en misoppfatning av barnet må bli hundre prosent invalid for å få økonomisk støtte fra barneforsikringen. For visste du at alle sykdommer og diagnoser har en invaliditetsgrad og mange av disse kan gi rett på utbetaling fra barneforsikringen? Alt fra tarmsykdommer til diabetes er eksempler på tilfeller. Barneforsikringen dekker også mer alvorlige og kritiske sykdommer. Frende gir 3G i utbetaling hvis barnet blir diagnostisert med en av tretten diagnoser. Denne engangssummen kommer raskt etter diagnosen, og er i dag 334 431 kroner. Dette er penger som fungerer som økonomisk førstehjelp til barn og familie.

Økonomisk hjelp til foreldre

Når sykdom rammer og barnet blir innlagt på sykehus, kan det være en hjelp i hverdagen at forsikringen også dekker dagpenger for familien ved lengre sykehusopphold. Det bidrar til en mer stabil familieøkonomi selv i en uforutsigbar og krevende situasjon. I tillegg kan du få støtte økonomisk hvis dere må bygge om hjemme etter sykdom eller ulykke hos barnet. Hos Frende er denne støtten på inntil 4G, som i dag tilsvarer 445 908 kroner.

Barneforsikringen gjelder til 26 år og forlenges automatisk

Det er kanskje rart å tenke at forsikringen også dekker barnet ditt i voksen alder, men det er også en av de store fordelene med den. Skulle ungdommen bli syk eller få en skade for eksempel under studietiden, får han eller hun den samme gode økonomiske hjelpen. I tillegg forlenges forsikringen automatisk etter 26 år uten en ny helseerklæring. Dette er en veldig stor fordel, for hvis barnet har vært sykt eller skadet tidligere, ville en slik sykdomshistorikk kanskje tatt fra dem muligheten til å få forsikring som voksen.

Unge venner går med skateboards og sykkel på torg

Gratis lege på mobilen

I hverdagen er det også en stor hjelp at både barnet og hele familien har tilgang til gratis lege på mobilen gjennom barneforsikringen. Legene kan skrive ut resept, gi henvisning til spesialist og raskt vurdere helsetilstanden til alle i familien. Tjenesten er inkludert hos Frende uten ekstra kostnad, og kan brukes så ofte dere trenger.

I test-toppen i ti år

Du har nå mange gode grunner til å forsikre fremtiden til det kjæreste du har. Frende sin barneforsikring, og spesielt den viktige uføredelen av denne, har blitt kåret best i test i flere år Dine Penger, Dagbladet, Foreldre & Barn og Norsk Familieøkonomi. Du finner mer informasjon om testene her.

Dette inngår i forsikringen

  • Medisinsk invaliditet sykdom og ulykke
  • Uførepensjon
  • Dagpenger ved sykehusopphold
  • Ombygging av huset
  • Behandlingsutgifter
  • Dødsfall
  • Engangsutbetaling for utvalgte sykdommer
  • Rask legehjelp fra mobilen
1. august 2023
Aktuelt

Spar til barnet ditt

Du kan ikke forberede dem på alt som vil skje i fremtiden, men med et godt økonomisk fundament og gode sparevaner kan du hjelpe dem et stykke på veien. Slik kan du bidra til en økonomisk trygg fremtid for barnet ditt.

Gode sparetips til barn
7. juni 2023
Forsikre

Syk og skadet i sydenferien

Elina (2) fikk ikke hjelp på sykehuset. – Jeg har aldri tidligere opplevd en slik type redsel, sier moren, som priser seg lykkelig for én ting – reiseforsikringen.

Slik fikk de hjelp