Spar til barnet ditt

Barn er det kjæreste vi har, og som foreldre ønsker vi at barnet skal være lykkelig og ha det godt.

Du kan ikke forberede dem på alt som vil skje i fremtiden, men med et godt økonomisk fundament og gode sparevaner kan du hjelpe dem et stykke på veien. Her har vi samlet noen gode alternativer til hvordan du kan bidra til en økonomisk trygg fremtid for barnet ditt.

Spar i fond Åpne sparekonto

Lær barn om sparing

Det å lære barn om sparing, er ikke alltid like lett. Vi bærer rundt på plastkort som inneholder penger, men hva betyr egentlig disse pengene? Og hvorfor skal vi spare på dem? Et tips kan være å sette opp sparemål til noe barna ønsker seg, om det er spill, en sykkel eller leker. Det å spare til noe konkret gjør det lettere og mer motiverende til å fortsette. I tillegg, så kan dette være veien inn til å forstå verdien av penger. For de minste kan det være lurt med kortsiktige sparemål for å holde på gleden av å spare.

Når barna blir større, blir det gjerne dyrere ting på ønskelisten som tar lenger tid å spare til. Men større barna kan ta del i enkle arbeidsoppgaver som å hjelpe ekstra hjemme eller bistå andre familiemedlemmer, og på den måten tjene noen kroner selv for å oppnå sitt sparemål. 

For at barna skal lykkes er det viktig at foreldre setter av tid og snakker om penger og sparing. Ikke minst, å følge opp underveis og vise interesse. Det motiverer. Å lære om sparing tidlig, kan bidra til gode sparevaner senere i livet. Ikke glem å være et godt forbilde. Gjør gode økonomiske valg i hverdagen og forklar barna om valgene dine og hvordan det påvirker egen sparing.

Barne- og ungdomsforsikring

Allerede fra barnet er tre måneder gammelt kan du tegne en barne- og ungdomsforsikring. En slik forsikring vil følge barnet frem til det er 18 år og kan stå på egne ben. Blir barnet ditt alvorlig syk eller utsatt for en ulykke, kan en slik forsikring sikre familien økonomisk hjelp på kort sikt ved at man kan få fritak fra jobb for å ha omsorg for barnet, påkrevd ombygging av bolig med mer. På lengre sikt kan forsikringen gi ditt barn økonomisk støtte dersom de på grunn av sykdommen ikke blir i stand til å ta utdannelse eller jobbe. Barneforsikringen fra Frende har vært blant Norges beste flere år på rad når det gjelder dekning på sykdommer og sykdomsdekning opp mot uførepensjon. Du kan bestille barneforsikring på nett, eller du kan rådføre deg med en av våre rådgivere.

Mer om barneforsikring

Boligsparing for unge (BSU)

Gode sparevaner starter gjerne med det som læres  hjemme. Ved å opprette en BSU-konto i ditt barns navn kan du være med på å gi de en startkapital til å kjøpe egen bolig, samtidig som de kan se hvordan små beløp blir til store summer. Dette vil først være fornuftig når barnet ditt har en inntekt over frikortgrensen slik at de kan dra nytte av skattefordelen. 

En BSU konto kan de selv kan bygge videre på når de begynner å tjene egne penger. Tjener de over fribeløpet per år får de en skattefordel på 10%. Evnen til å spare over tid gir godt grunnlag for lån med en gunstig rente. BSU konto kan også gjøre det enklere for besteforeldre å bidra, siden pengene er låst til et godt formål, nemlig det å skaffe egen bolig. Barnet kan også selv opprette BSU konto i nettbanken.

BSU sparing

Boliglån for unge

Start tidlig å snakke med barnet ditt om penger og økonomi. Hjelp de gjerne med å lese brev fra skatteetaten, banken eller lånekassen og forklar dem hva de viktigste lånebegrepene innebærer. Går du i tanker om å hjelpe barnet ditt med lån eller gave finnes det gode muligheter for avdragsfrihet. Du har også muligheter for å spare i fond, som senere kan danne grunnlaget for ditt barns boligkjøp. 

Har du en ungdom i huset som er under 34 år og gjerne vil flytte for seg selv? Da har vi et boliglån med ekstra gode betingelser. Med BLU har de mulighet for avdragsfrihet, lån innenfor 85% av boligens verdi og en forholdsvis lang nedbetalingstid. Er det den første boligen, kan vi gi deg noen gode råd for hva de skal se etter på visning, hvordan budrunder foregår og hva de skal gjøre når boligen endelig er kjøpt. 

Boliglån for unge

9. august 2023
Forsikre

Er barneforsikring nødvendig?

Med et offentlig helsevesen og gode velferdsordninger, er det gjerne lett å tenke barna ikke trenger forsikring. Men selv om barna får hjelp fra staten, er det sjelden nok hvis sykdom, ulykke eller varig uførhet rammer i ung alder.

Derfor bør du forsikre barna
18. oktober 2019
Betale

Når er det greit å gi barnet ditt eget kort?

Foreldre blir stadig presset på å gi barnet ukelønn, mobiltelefon og eget bankkort. Grensen for når dette er vanlig blir stadig lavere.

Dette kan du gjøre
7. juni 2023
Forsikre

Syk og skadet i sydenferien

Elina (2) fikk ikke hjelp på sykehuset. – Jeg har aldri tidligere opplevd en slik type redsel, sier moren, som priser seg lykkelig for én ting – reiseforsikringen.

Slik fikk de hjelp