Lånebegreper

Når du skal ta opp boliglån, vil du støte på en mengde ord og uttrykk som kanskje ikke er så lette å forstå.

I denne oversikten har vi samlet noen av de viktigste lånebegrepene.

Hva betyr ordet?

 • Belåningsgrad
 • Dokumentavgift
 • Egenkapital
 • Effektiv rente
 • Nominell rente
 • Fastrente
 • Flytende rente
 • Annuitetslån
 • Serielån
 • Avdragsfrihet
 • Diskontering
 • Finansieringsbevis
 • Rammelån
 • Frarådningsplikt
 • Gjeldsbrev
 • Gjeldsgrad
 • Kausjon
 • Realkausjon
 • Løpetid
 • Nedbetalingsplan
 • Medlånetaker
 • Mellomfinansiering
 • Pant
 • Refinansiering
 • Terminbeløp