Nedbetalingsplan – hva er egentlig det?

Når du tar opp et lån går du samtidig med på å betale det tilbake til den du låner penger av.

En nedbetalingsplan hjelper deg å planlegge tilbakebetalingen, og gir deg en enkel oversikt over hva lånet faktisk koster deg. Den viser hvor mye du må betale måned for måned helt frem til lånet ditt er nedbetalt en gang i fremtiden.
Prøv lånekalkulatoren
Ved å bruke vår lånekalkulator kan du finne frem til det lånet som passer deg. Du må legge inn boligens verdi, din egenkapital og eventuelt justere nedbetalingstiden. Merk deg at månedsbeløpet kun er et estimat, det kan komme tillegg og din rente kan bli noe annerledes. Eier du en bolig i dag og planlegger å selge den for å kjøpe ny så kan du ta verditaksten på boligen, trekke fra lånet du har og regne dette som estimert egenkapital, i tillegg til de oppsparte pengene dine.  

Nedbetalingstid

Jo kortere nedbetalingstid du har på lånet ditt jo høyere er summen du betaler i måneden. Det kan være fristende å ta lang nedbetalingstid slik at du ikke betaler så mye hver måned, men husk da at lånet ditt i lengden blir dyrere på grunn av rentene du betaler. Et forbrukslån som har høy rente er smart å nedbetale raskt, mens et boliglån gjerne har lengre nedbetalingstid og lav rente og er dermed billigere å opprettholde.

Vanlig nedbetalingstid for et boliglån er 25 år, men ved å bruke glide-knappen kan du lett justere antall år. Da vil du se hvordan det månedlige beløpet endrer seg.

Månedlig kostnad/Terminbeløp

Tilbakebetalingen består av renter og avdrag. Renter er hva det koster deg å låne pengene, mens avdrag er det beløpet som går til nedbetaling av lånebeløpet.Tilbakebetaling av lån gjør du vanligvis ved å betale et likt beløp hver måned. Avdragsdelen av dette beløpet øker år for år, mens den delen som er renter naturlig nok minker, siden rentene beregnes av det du har igjen å betale tilbake på lånet ditt.

Det å låne penger til bolig er noe man ikke gjør til daglig. Synes du det er mange ukjente ord og begrep? Vi har samlet sammen noen av disse i en egen oversikt og gitt deg en forklaring.
Hva betyr ordet?

Renter

Renter er prisen du betaler til banken for å få lov til å låne penger. Når du bruker lånekalkulatoren vil du se at lån og det beløpet du betaler hver måned beregnes med en nominell rente. Nominell rente tar ikke hensyn til gebyrer og provisjoner fordi dette kan variere fra lån til lån.

Effektiv rente derimot er en renteprosent som inkluderer gebyrer og provisjoner (etableringsgebyr og termingebyr). Dette er den reelle renten du skal forholde deg til, og det er den som vil fremkomme på nedbetalingsplanen.

Avdrag

Avdrag er altså det du reduserer lånet ditt med hver gang du betaler tilbake. Dette gjør at du stadig reduserer gjelden din og til slutt ender opp med å ha nedbetalt hele lånet. Beløpet du betaler i avdrag øker i takt med nedbetalingstiden.

Dersom du kommer opp i en vanskelig livssituasjon og får problemer med å betale lånet ditt en periode kan det være mulighet for midlertidig avdragsfrihet. Det vil si at låntaker kun betaler renter og ikke avdrag, slik at man kan kunne finne ut av den økonomiske situasjonen man er kommet opp i og kan gjøre nødvendige økonomiske tiltak for fremtiden. Kommer du noen gang opp i en vanskelig situasjon, ta kontakt med banken så finner vi en ordning som vi begge kan leve med.

Ønsker du å betale ned lånet ditt raskere, kan du endre nedbetalingstiden underveis i låneperioden. Da betaler du litt mer hver måned, men du blir også raskere ferdig og slipper noe rentekostnader. Ta kontakt med din rådgiver for hjelp dersom du ønsker å endre nedbetalignsplanen.
Søk lån 

Slik ser en nedbetalingsplan for boliglån ut

Her har vi tatt utgangspunkt i et lån på 3.000.000 kroner, 1,99% nominell rente og 25 års nedbetalingstid, og du ser nedbetalingsplanen for de første 10 årene av låneperioden.


Hvor mye kan jeg låne?