Forsikring el sparkesykkel

Eier du en el sparkesykkel? Fra 1. januar 2023 må du ha egen forsikring.

Kjøp forsikring til elsparkesykkel

Ansvarsforsikring el sparkesykkel

Elektriske sparkesykler har tatt Norge med storm de siste årene, og det rulles rundt i gatene, spesielt i de store byene. Sparkesykkelen som får fremdrift av en elektrisk motor, har blitt et kjært fremkomstmiddel for mange, men også vært gjenstand for diskusjoner rundt sikkerhet og bruk.

Nå har Samferdselsdepartementet strammet opp regelverket og omklassifisert el sparkesykkelen. Dette får betydning for bruk og medfører et strengere krav om forsikring. Fra nyttår 2023 ble det ulovlig med el sparkesykkel uten ansvarsforsikring. Det betyr at du nå må forsikre den for at den skal være lovlig å kjøre. Endringen gjelder også for bedrifter som har el sparkesykler de ansatte kan bruke.

Aldersgrense for el sparkesykkel

22. januar 2022 meldte Samferdselsdepartementet at de ville gjøre markante innstramninger for bruken av el sparkesykler. 15. juni 2022 ble nye krav gjeldende. Det ble innført promillegrense, nedre aldersgrense på 12 år samt påbud om hjelm for førere under 15 år.

Samtidig ble el sparkesykkel omklassifisert til «liten elektrisk motorvogn». Men hva betyr det?

El sparkesykkel med egen ansvarforsikring

Endringen i klassifiseringen gjør at elektriske sparkesykler nå omfattes av bilansvarsloven og dermed må ha egen ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen dekker skader på fører, passasjerer, andres kjøretøy og andres eiendom. Dette er en forsikring det er pliktig å ha på alle motorvogner. Men små elektriske kjøretøy er ikke registreringspliktig. 

Med endringen i lovverket opphører dekningen for elsparkesykler i innbo- og reiseforsikringen, som mange har i dag. 

For utleiefirmaer ble loven gjeldende fra 1. september 2022. Privatpersoner har blitt unntatt forsikringsplikten frem til 1. januar 2023. 

De nye reglene gjelder ikke elsykler, som fortsatt er regulert som vanlig sykkel.

Hva dekker ansvarsforsikringen du må ha?

Ansvarsforsikringen for el sparkesykkelen må du nå ha. Den dekker skader som påføres fører og andre mennesker, og andres eiendom og eiendeler. Forsikringen gjelder ikke kun skader ved kjøring, men gjelder også under lading om det skulle oppstå brann som fører til større materiell skader. 

Vil du ha forsikring mot skader på selve elsparkesykkelen, etter brann eller tyveri, må du ha en egen dekning. Forsikringen følger kjøretøyet. Har du flere elsparkesykler, hoverboards, ståhjulinger eller lignende, må du forsikre de hver for seg. 

Ulovlig uten ansvarsforsikring

Elsparkesykler som går fortere enn 20 km/t er ulovlige. Derfor vil det etter 1. januar heller ikke bli mulig til å forsikre disse. Og er ikke elsparkesykkelen forsikret, er den heller ikke lovlig å bruke. Konsekvensene av å kjøre uforsikret kan være svært store om uhellet er ute. For det første får en ikke erstatning hvis fører selv blir skadet. Enda verre kan det være at fører må betale for skaden som påføres andre. Personskadeutbetalinger på bilansvar kan bli svært høye. Hvis kunden er uforsikret, utbetaler Trafikkforsikringsforeningen skadebeløpet til skadelidt og krever hele beløpet tilbake fra fører/eier av elsparkesykkelen. Det kan bli svært kostbart. Hvis fører er under 18 vil det være foreldrene som står ansvarlig.

Nærbilde elsparkesykkel i gate

Nye regler for el sparkesykler

Selv om elsparkesykkel er omklassifisert som «liten elektrisk motorvogn, så er det flere særregler som skiller den fra bil. Det er ikke krav til førerkort for elsparkesykkel og heller ikke krav til godkjenning eller registrering av elsparkesykkelen. Det er fortsatt tillatt å bruke elsparkesykkel på fortau, gangvei og gågate, men det må skje på de gåendes premisser. Er det for eksempel mange gående på fortauet, må du gå av elsparkesykkelen og leie den.

Men på lik linje som med bil, er det ulovlig å snakke og bruke mobilen når man kjører.

Det er også nye bestemmelser på hvor stor en lovlig elsparkesykkel kan være. Den kan ikke bredere enn 85 cm og ikke lengre enn 120 cm. Maks egenvekt er 70 kg. Og maksimum hastighet er som nevnt 20 km/t. Det er heller ikke lovlig med sete.

Mindre kjøretøy med egen forsikring

Det er flere mindre kjøretøy som omfattes av lovendringen. I tillegg til elsparkesykkel, må for eksempel segway, hoverboard, enhjuling og ståhjuling også ha egen forsikring. Lovendringen gjelder kjøretøy, definert som små elektriske motorvogner, og som går mellom 10 og 20 kilometer i timen. Har du en av disse, må du ha ansvarsforsikring.

Leier du elsparkesykkel?

Hvis du kun leier en elsparkesykkel, er det utleieselskapet som er ansvarlig for forsikringen. Dette ble lovpålagt fra 1. september 2022. Det er ikke dag ikke lov å leie ut elsparkesykler uten at disse er forsikret i henhold til de nye kravene. Her er det viktig å påpeke at det er førers ansvar å sørge for at regler om aldergrense, antall førere, hjelmbruk og promillegrense overholdes.

Forsikringen kan du kjøpe her:
Kjøp forsikring til elsparkesykkel

Regler for elsparkesykler

Gjelder også hoverboard, ståhjuling, elektrisk skateboard og andre små elektriske kjøretøy.

  • Aldersgrense 12 år
  • Promillegrense 0,2 %
  • Kun lov med én person på el-sparkesykkelen
  • Påbudt med hjelm for førere under 15 år
  • Påbudt med ansvarsforsikring fra 1. januar 2023
  • Kjøretøyet skal være tydelig merket med produsent, typebetegnelse og fabrikasjonsnummer
  • Det skal være lys foran, refleks bak og ringeklokke
  • Maks hastighet på 20 km/t med motorkraft, uten mulighet til å endre hastighetssperren

Når du leier er det utleiefirma som er ansvarlige for forsikringen.

4. januar 2023
Aktuelt

Frende Forsikring er et godt valg for deg

Frende Forsikring har gode vilkår og tilbyr alle forsikringer som du og din familie kan ha behov for. Du får tilgang til flere prisvinnende forsikringer med gode vilkår, til en god pris.

Hva er så bra med Frende Forsikring?