Forsikring elsparkesykkel

Eier du en elsparkesykkel? Fra 1. januar må du ha egen forsikring.

Kontakt meg når salget starter

Ulovlig med elsparkesykkel uten ansvarsforsikring

Elektriske sparkesykler har tatt Norge med storm de siste årene, og det rulles rundt i gatene, spesielt i de store byene. Sparkesykkelen som får fremdrift av en elektrisk motor, har blitt et kjært fremkomstmiddel for mange, men også vært gjenstand for diskusjoner rundt sikkerhet og bruk.

Nå har Samferdselsdepartementet strammet opp regelverket og omklassifisert elsparkesykkelen. Dette får betydning for bruk og medfører et strengere krav om forsikring.

Elsparkesykkelens inntog

Fenomenet «mikrotransport» dukket opp i California i 2017, der de første elsparkesyklene til leie kom på markedet. Det tok ikke langt tid før dette fenomenet la Europa for sine føtter. Nå er det for mange mer naturlig å hoppe på en elektrisk sparkesykkel enn å bruke beina. Og stadig flere legger sin elsk på dette enkle fremkomstmiddelet og har kjøpt sin egen.

Men innføringen av disse syklene har ikke vært helt uten problemer.

Norske legevakter har rapportert om tusenvis av skader etter bruk av elektriske sparkesykler. Det er brukt metervis av spalteplass på diskusjoner om bruk, fra aldersgrense og hjelmbruk til utleieregler. Ikke minst, hvordan syklene har blitt parkert rundt om i gatene. Dette har ført til behov for nye regler og retningslinjer.

Nye regler for elsparkesykkel

22. januar i år meldte Samferdselsdepartementet at de ville gjøre markante innstramninger for bruken av elsparkesykler fra våren 2022. 15. juni ble nye krav gjeldende. Det ble innført promillegrense, nedre aldersgrense på 12 år samt påbud om hjelm for førere under 15 år.

Samtidig ble elsparkesykkel omklassifisert til «liten elektrisk motorvogn». Men hva betyr det?

Elsparkesykkel med egen ansvarforsikring

Endringen i klassifiseringen gjør at elsparkesykkelen nå omfattes av bilansvarsloven og dermed må ha egen ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen dekker skader på fører, passasjerer, andres kjøretøy og andres eiendom. Dette er en forsikring det er pliktig å ha på alle motorvogner.

For utleiefirmaer ble loven gjeldende fra 1. september. Privatpersoner har blitt unntatt forsikringsplikten frem til 1. januar 2023. Frem til en slik forsikringsordning er på plass, vil eventuelle skader man påfører andre personer eller eiendeler være dekket av innboforsikringen din.

De nye reglene gjelder ikke elsykler, som fortsatt er regulert som vanlig sykkel.

Ulovlig uten ansvarsforsikring

Elsparkesykler som går fortere enn 20 km/t er ulovlige. Derfor vil det etter 1. januar heller ikke bli mulig til å forsikre disse. Og er ikke elsparkesykkelen forsikret, er den heller ikke lovlig å bruke. Konsekvensene av å kjøre uforsikret kan være svært store om uhellet er ute. Det kan koste deg mye i kroner og øre. Og hvis fører er under 18 vil det være foreldrene som står ansvarlig.

Særregler for elsparkesykler

Selv om elsparkesykkel er omklassifisert som «liten elektrisk motorvogn, så er det flere særregler som skiller den fra bil. Det er ikke krav til førerkort for elsparkesykkel og heller ikke krav til godkjenning eller registrering av elsparkesykkelen. Det er fortsatt tillatt å bruke elsparkesykkel på fortau, gangvei og gågate, men det må skje på de gåendes premisser. Er det for eksempel mange gående på fortauet må du gå av elsparkesykkelen og leie den.

Men på lik linje som med bil, er det ulovlig å snakke og bruke mobilen når man kjører.

Det er også nye bestemmelser på hvor stor en lovlig elsparkesykkel kan være. Den kan ikke bredere enn 85 cm og ikke lengre enn 120 cm. Maks egenvekt er 70 kg. Og maksimum hastighet er som nevnt 20 km/t. Det er heller ikke lovlig med sete.

Meld din interesse

Registrer deg her hvis du ønsker at vi gir deg beskjed når forsikring for elsparkesykkel er klar for salg.