87 lokale organisasjoner fikk SPIRE midler i 2022

Det ble delt ut 20,4 millioner kroner til lag, foreninger, organisasjoner og stiftelser i vårt lokalområde

Sparebanken Øst sine gavetildelinger har lange tradisjoner og har som hensikt å bidra til utvikling og aktivitet i det lokale foreningslivet. 

I 2022 var det altså 87 lag, foreninger, organisasjoner og stiftelser som fikk penger fra vårt gavefond SPIRE. Pengene går til mange ulike formål som søkerne selv synes er viktig for sine medlemmer og sitt lokalmiljø.

Disse fikk penger

For å aktivisere folk innen idrett, kultur eller humanitært arbeid, trengs det frivillige som er villig til å ofre tiden sin for bedre aktivitets- og utviklingsvilkår for folk der de bor. Dette arbeidet må de gjøre selv. Men det trengs også økonomisk støtte, og det er vi stolte over å kunne bidra med. 

Her kan du lese mer om to av prosjektene som har fått støtte gjennom SPIRE i 2022.

Viktig historiefortelling

Stiftelsen Temte Gård- og Bygdesamling er en ny samarbeidspartner for oss i 2022. De frivillige i stiftelsen har, gjennom utallige dugnadstimer, arbeidet med å restaurere gården som ligger tett opptil veien på grensen mellom Krokstadelva og Hokksund. Foruten en engangssum på 798.000 kroner til å brannsikkerhet og oppgradering av bygningsmassen får foreningen 160.000 kroner årlig i tre år. 

Med denne avtalen vil vi få en økonomisk trygghet til å spre kunnskap bredt om bondens liv og virke, transporthistorie og om bygg og anlegg i Eikerbygda. Inger Karlberg, Styreleder

Stiftelsen Temte Gård- og Bygdesamling har særlig fokus på håndverk og noe industri utført i nærmiljøet. Med økonomisk støtte fra Sparebanken Øst kan aktivitetsnivået økes og stabiliseres, og ikke minst kan vi bli en fast bidragsyter til skolens formidling omkring samfunnsutvikling i Eikerbygdene. Vi kan bli en enda bedre aktør som møteplass! Det er vårt mål å gjøre dette mer levende og tilgjengelig for flere målgrupper avslutter Inger Karlberg.

La de unge få slippe til

Gjennom «Ugangsprosjektet 2022» fikk Eric Ness Christiansen 150.000 kroner for å bistå barn og unge med å fargelegge sin egen lokale undergang. Barnehagebarn fra Øren, barn fra Aronsløkka Skole og ungdommer fra Fjell Ungdomsklubb var med på prosjektet. Vi var med da barna fra Øren Andelsbarnehage fikk male sin undergang.

Se film

Les mer om prosjektet

Julehjelpen kom frem

Engasjement blant publikum gav 400.000 kroner til Frelsesarmeens julehjelp prosjekt. Med disse pengene sørget Frelsesarmeens omsorgssenter i Drammen og Frelsesarmeen i Hokksund for at mammaer og pappa i en vanskelig økonomisk situasjon kunne gi sine barn julegaver.

Se hva dette betyr