E-sport i fotballhallen

Med Online Aktiv blir E-sport en del av Hokksund Idrettslag

Hokksund IL (HIL) skaper en ny arena for sosiale aktiviteter som skal gi trygghet og nye vennskap. Aktivitetstilbudet er til for de som ikke ønsker å spille fotball, håndball eller gå på ski skal ha en organisert aktivitet de kan gå til i ukedagene.

Etableringen av Online Aktiv gir Hokksund-ungdom i alderen 12-25 år et sårt etterlengtet lavterskeltilbud med e-sport. Prosjektet er kommet i gang som et samarbeid mellom HIL, Øvre Eiker Idrettsråd og Eiker E-sport (Skotselv) hvor Sparebanken Øst bidrar med kr. 250.000 til etableringen.

Vi er kjempefornøyd med at banken verdsetter den jobben vi gjør og er stolt av å kunne gjøre en forskjell for de som ikke er organisert gjennom idretten. Kjell Bruknapp, leder HIL i 28 år

Hver spill-kveld vil inkludere en fysisk treningsøkt i tillegg til spillingen. Ansvarlig for disse øktene er ungdom som allerede er i idrettslaget. På denne måten vil ungdommen i idrettslaget knytte kontakt gjennom en felles aktivitet på tvers av interesseområder.

Alt klart til skolestart

Da HIL bygget fotballhallen for noen år siden tenkte de langsiktig og ville ha et bygg med fremtidsmuligheter. Dermed la de til både garderobe og to oppholdsrom inn i tegningene, og sørget for at dette ble med i oppbyggingsprosjektet. I ett av disse rommene har de nå laget i stand 10 nye stasjoner med rikelig strøm og godt nettverk. Det er blitt en realitet på grunn av at både medlemmer og andre aktører i lokalsamfunnet bidrar med ekspertise og utstyr.

I prosjekteringen av det nye aktivitetstilbudet har de også fått uvurderlig hjelp fra Eiker E-sport. Denne gruppen har god erfaring med hva man trenger av utstyr og hvordan man kan legge til rette for at samlingsstedet skal bli attraktivt for ungdommen de ønsker å gi tilbud til.

Nå når økonomien er på plass, blir neste steg å sørge for at invitasjonen til å delta kommer ut blant ungdommene og deres foreldre. Det vil bli informasjonsmøter hvor opplegget presenteres og det vil også annonseres i sosiale kanaler. Tilbudet vil være åpent for alle i målgruppen, og HIL samarbeider allerede tett med NAV og kommunale tjenester for å nå ut, og oppnå økt deltagelse av innbyggere med lav sosial omgang og fysisk aktivitet.

E-sport gruppen vil få sin egen leder og bli en selvstendig avdeling med plass i hovedstyret på lik linje med de øvrige gruppene i HIL. Det nye e-sport tilbudet vil ha oppstart ved skolestart i august 2022.

Derfor fikk Hokksund Idrettslag pengestøtte

Søknaden vi fikk fra HIL var vel gjennomarbeidet, og utgifter med finansieringsplan var godt dokumentert. Den viste et godt forarbeid og vi mener at prosjektet har stor mulighet til å lykkes, og at det vil være et meget verdifullt bidrag til Hokksund-ungdom.

Vi er glad for at E-sport er blitt et viktig satsningsområde for idrettslagene i regionen vår. Det favner om en gruppe ungdom som hittil har manglet tilhørighet og organisasjon. Per-Øyvind Mørk, Sparebanken Øst

Dette er Hokksund Idrettslag

Hokksund Idrettslag er det største breddeidrettslaget i Øvre Eiker og har ca. 700 medlemmer fordelt på aktiviteter som allidrett, ski, fotball og håndball. I tillegg driver klubben et lav-kostnadstilbud – HIL XTRA etter skoletid og i ferier.

I sin søknad skriver de dette om målsetning ved etableringen:

  • Ny arena som skaper sosiale aktiviteter og det bygges nye vennskap.
  • Økt fysisk aktivitet for målgruppen.
  • Et nytt og tilpasset organisert tilbud og fritidsaktivitet som mangler i Hokksund i dag.
  • Engasjere flere i frivillig arbeid.
  • Vi ønsker å skape en organisert møteplass i egnede tilpassede lokaler i fotballhallen med aktiviteter en gang pr. uke.
  • Det vil bli etablert brukergruppe som har medbestemmelse i innholdet av tilbudet.
  • Det vil bli temakvelder med Darbu Folkehøyskole, og det legges til rette for å motivere deltagere til å trene sammen og registrerer all aktivitet på aktivitetsapp’en Strava.

Vi gir en stor applaus og all ære til HIL og hele dugnadsgjengen! Med leder Kjell Bruknapp og nestleder Finn Mathisen i spissen er de helt rå på å drifte klubben helt og holdent på dugnad.

Sparebanken Øst har tidligere også gitt tilskudd til anlegget på Falkbanen i Hokksund, fotballhall og uteanlegg på Loesmoen. I tillegg er HIL en av klubbene vi har langsiktig avtale med, noe som betyr et årlig beløp med frie midler som klubben kan bruke der det er behov.

Vil du også søke pengestøtte til ditt lag, forening eller organisasjon? Se kriterier og søk her.