Solberg Sportsklubb ser en
lysende fremtid i møte

Med 46 år gammelt lysanlegg som både trekker strøm og gir dårlig lys, stod gleden i taket da Sparebanken Øst tro til med 1,6 millioner kroner.

Bakgrunn

Lysanlegget på hovedbanen til Solberg Sportsklubb ble satt opp i 1976. Neste år er anlegget 46 år gammelt og det lever nå på lånt tid. Dagens anlegg består av 6 master med 10 lyskastere per mast. Lampene er på 1000 watt, og finnes ikke lenger på markedet da de av miljøhensyn har gått ut av produksjon.

Vi fikk i 2019 kjøpt de 24 siste lampene som var å få tak i på markedet og det ryker noen lamper per år slik at vår beholdning av reserve lamper per dato er 12 lamper. Terje Vold, Solberg Sportsklubb

Fullt lys på dagens anlegg gir 175 – 225 lux og det brukes mellom 65 – 70 000 kilowatt. per. år for å holde det i gang. Dette gir et elendig lysutbytte per watt og er både kostbart og svært lite miljøvennlig. Med dagens strømpriser blir kostnadene for drift og vedlikehold veldig høye. Med en oppgradering til LED som lyskilde forventes 300-350 lux og et forbruk på ca. 30.000 kilowatt timer per år. Altså en halvering av dagens forbruk og en dobling av effekten.

De fleste av dagens lysmaster kan beholdes og vi minimerer da både graving og innkjøpskostnader, i tillegg til nedetid for anlegget som er i bruk gjennom hele året.

En klubb i utvikling

Solberg Sportsklubb, som er en breddeidrettsklubb, har planmessig jobbet for utvikling av anlegget sitt gjennom en årrekke. Mye arbeid har vært gjort på dugnad av de mange ildsjelene i klubben.

De siste seks årene er det gjennomført følgende prosjekter:

  • 2015 Åpnet kombinert kunstis / kunstgress 11`er bane
  • 2017 Åpnet kombinert kunstis / kunstgress 7`er bane
  • 2020 Åpnet nytt klubbhus i to etasjer med en grunnflate på 440 kvm.

Uten den støtten dere har bidratt med så er vel lite trolig at vi hadde klart å realisere alle prosjektene.
Frode Engedal, styreleder i Solberg Sportsklubb

Tusen takk for gaven

En kald desemberkveld inviterte vi oss selv til Solbergbanen. Her møtte vi tre av de tillitsvalgte som alle forstod at de skulle få pengegave, men ikke hvor mye. Da sjekken med beløpet 1.600.000 kroner ble tatt frem, fikk vi se en meget rørt og glad gjeng. Det ble en overraskelse som varmet godt!

Nå gleder vi oss til å bestille nytt anlegg og klargjøre for utskifting så snart isen smelter på vårparten. Tusen takk igjen, dette betyr veldig mye for Solberg Sportsklubb avslutter Frode Engedal.

Er du med i et lag, en forening eller en organisasjon som trenger penger til et prosjekt eller en aktivitet?

Søk Spire innen 1. mai eller 1. november