Grønt boliglån

Nullhus og hage

Eier du eller har du planer om å kjøpe energieffektiv bolig? Vi tilbyr grønt boliglån med gunstige betingelser på inntil 85% av boligens verdi dersom din bolig oppfyller kravene til grønt boliglån. Se våre priser på boliglån.


Søk grønt boliglån

*merk søknaden med grønt boliglån

Hva er grønt boliglån?

Grønt boliglån er et låneprodukt som tilbys deg som har fokus på miljøet i valg av ny bolig enten du skal bygge eller kjøpe ny bolig. Ved å tilby gunstig finansiering av nullhus med grønt boliglån vil vi være med på å stimulere til klimanøytral boligbygging. Dette gelder også ved kjøp av fritidsbolig.

Hva er nullhus?

Et nullhus er et hus som produserer like mye energi som det totalt har behov for per år. Et nullhus skal også være karbonnøytralt når det gjelder utslipp fra materialer, riving og byggeprosess. Det vil fremkomme av byggetillatelsen om et hus er et nullhus.

Hvilke fordeler får jeg?

Dersom du har et eller planlegger å skaffe deg et nullhus vil du oppnå fordeler gjennom grønt boliglån sammenlignet med vanlig boliglån.

  • Du får et rimeligere lån i form av lavere rente enn ved vanlig boliglån.
  • Du kan låne inntil 85% av verdien på boligen.

Ansvarlighet og bærekraft er viktig for oss i Sparebanken Øst. Dette vil gjenspeiles både i hvilke produkter vi tilbyr kundene, og hvordan produktene får konsekvenser for miljøet og samfunnet rundt oss.

Våre bankkontorer

Finn nærmeste kontor. Se åpningstider og avtale møte om boliglån.

Se våre kontorer

Boliglån

Vi tilbyr boliglån med god rente. Nå er det enkelt å søke lån på nett.

Søk boliglån

Erklæring om antihvitvask

Fått brev og ikke har nettbankavtale?

Fyll ut kundeerklæring