Grønt boliglån

Sparebanken Øst tilbyr miljøvennlig boliglån

Vi tilbyr grønt boliglån med ekstra gunstige betingelser dersom din bolig oppfyller kravene.

 • Vår laveste rente på boliglån
 • Ingen etableringsgebyr
 • Lån inntil 85 % av boligens verdi
 • Nedbetalingstid på inntil 30 år

Bli kunde Søk grønt boliglån

Logg deg inn i nettbanken for å søke lån. Hvis du ikke har nettbank, må du bli kunde først. Medlåntaker må også bli kunde før vi kan behandle lånesøknaden. Det er gratis og det følger ikke med noen ekstra produkter.

Merk søknaden med grønt boliglån.

Hva er grønt boliglån?

Grønt boliglån er et låneprodukt som tilbys deg som har fokus på miljøet i valg av ny bolig enten du skal bygge nytt eller kjøpe bolig. Ved å tilby gunstig finansiering av miljøvennlige hus vil vi være med på å stimulere til mer bærekraftige valg. Dette gjelder også ved kjøp av fritidsbolig.

Hvilke krav stilles for å få grønt boliglån?

For at et Grønt boliglån skal innvilges må boligen møte ett av følgende kriterier: (Dette må dokumenteres i lånesøknaden.)

 • Energimerke A eller B
 • BREEAM-NOR Sertifisering (minimum Very good, Excellent eller Outstanding)
 • Svanemerket

Boliglånskalkulator

- +
- +
- +
- +
- +
Effektiv rente 1,66 %. 3 millioner over 25 år. Totalt 3.655.628 kroner. Søknader vurderes individuelt. Gebyrer er ikke med i utregningen i kalkulator.
Nedbetalingsplan

Hvilke fordeler er det med grønt boliglån og ett energieffektivt hus?

Dersom du har eller planlegger å skaffe deg et energieffektivt hus vil du få ett rimeligere lån uten etableringsgebyr og lavere rente med grønt boliglån sammenlignet med vanlig boliglån.

Ansvarlighet og bærekraft er viktig for oss i Sparebanken Øst. Dette vil gjenspeiles både i hvilke produkter vi tilbyr kundene, og hvordan produktene får konsekvenser for miljøet og samfunnet rundt oss.

I tillegg til billigere boliglån vil du med ett energieffektivt hus få lavere utgifter til strøm. Det igjen fører til lavere utslipp som er bra for klima og miljø.

Hus som kvalifiserer til grønt boliglån vil også ha bedre inneklima og de er ofte mer ettertraktet på boligmarkedet.

Spørsmål og svar

 • Hvem kan få Grønt boliglån?
  • For å kunne søke om grønt boliglån er det et krav om at boligen er energieffektiv eller er sertifisert i henhold til gitte standarder.

   For at et Grønt boliglån skal innvilges må boligen møte ett av følgende kriterier:

   • Energimerke A eller B
   • BREEAM-NOR Sertifisering (minimum Very good, Excellent eller Outstanding)
   • Svanemerket

   Dette må dokumenteres i lånesøknaden.

 • Hvorfor kalles det grønt boliglån?
  • Sparebanken Øst ønsker å bidra til det grønne skiftet, og gjennom å tilby attraktiv finansiering av miljøvennlige og fremtidsriktige boliger kan vi faktisk gjøre en forskjell.

   Kravene til grønt boliglån gjør at det må gjøres en ekstrainnsats eller investeres i mer miljøvennlige tiltak enn det som gjøres på standardboliger.

 • Hvorfor er det ikke høyere krav?
  • Det er en balansegang om hvor høye krav som skal stilles for at et boliglån skal kvalifisere til grønne lån. Ved å sette kravene høyere enn grunnkravene som norske bygg må oppføres etter vil gi insentiver til å ta et litt mer bærekraftig valg.

   Kravene kunne vært høyere, men risikoen ville da vært at terskelen for de fleste blir alt for høy, og at de heller velger et mindre miljøvennlig hus, fordi kostnaden og arbeidsbyrden blir for stor.

   Sparebanken Øst vil kontinuerlig jobbe for at grønne boliglån skal være ambisiøse, men samtidig oppnåelige for mange.

 • Hvorfor kan jeg ikke få grønt lån på Energimerke C?
  • En bolig med energimerke C er på ingen måte en dårlig bolig med tanke på energieffektivitet. Samtidig vil de aller fleste bygg som settes opp i dag, tilfredsstille kravene til å få energimerke C.

   Med vårt grønne boliglån ønsker vi å gi våre kunder insentiver for å velge en litt mer miljøvennlig bolig enn det det som er de norske byggekravene og standardene.

 • Hvor finner jeg energimerke?
  • Om boligen din allerede er energimerket, så finner du energimerke og nedlastbar attest på www.energimerking.no.

 • Boligen min er ikke energimerket. Hvordan gjør jeg det?
  • Logg deg inn på www.energimerking.no. Her kan du energimerke boligen din raskt og effektivt. Du kan bruke en veileder som leder deg igjennom prosessen.

 • Hva er BREEAM-NOR?
  • BREEAM-NOR er et anerkjent miljøsertifisering for bygg som er tilpasset det norske markedet. Det kan brukes både på nybygg og ved rehabilitering. Når et bygg oppføres i henholdt til BREEAM-NOR viser det at bygget har kvaliteter utover minstekrav og standarder med tanke på miljø og bærekraft.

   BREEAM-NOR tar hensyn til ni ulike aspekter, blant annet; helse og innemiljø, energi, vann, materialer, avfall, transport og forurensning.

 • Hvorfor er kravet BREEAM Very good eller bedre?
  • BREEAM-NOR har et poengsystem for hvilke nivå det enkelte bygget mottar, og det er opp til det enkelte prosjekt å velge hva de ønsker å fokusere på.

   Det finnes fem nivåer av BREEAM-NOR. Det er:

   • Pass
   • Good
   • Very Good
   • Excellent
   • Outstanding.

   Det er kun «Excellent» og «Outstanding» som har spesifikke krav til energieffektivitet. Grunnen til at vi også tillater «Very good» er fordi det i de aller fleste tilfeller krever energieffektivitet utover minimumskravet.

 • Kan jeg få lån til rehabilitering av eksisterende bolig?
  • Nei, grønne boliglån er kun for kjøp av bolig, refinansiering av eksisterende bolig eller finansiering i forbindelse med nybygg. Vi erkjenner derimot at rehabilitering av eksisterende boliger er et viktig bidrag for å redusere energibehovet og på den måte bidra til det grønne skiftet. Vi jobber derfor med å lansere et produkt som vil kunne finansiere energisparende tiltak. Inntil det foreligger, ta kontakt med en av våre rådgivere, så skal kan vi sammen finne en god løsning sammen med deg.

 • Hva er en svanemerket bolig?
  • Svanemerke er en miljøsertifisering og stiller spesifikke krav til boliger når det gjelder materialvalg, energieffektivitet, innemiljø og at bygget generelt holder en høy kvalitet. Til forskjell fra BREEAM-NOR er det ingen nivåer innenfor svanemerket.