Legitimering og kundeopplysninger

Har du fått melding om manglende legitimasjon eller oppdatering av kundeopplysninger? Det er fordi vi må oppdatere opplysningene om deg.

Slik kan du legitimere deg

Dette gjør du hvis:


 • - du ikke har BankID
 • - du har BankID fra en annen bank
 • - du har BankID fra Sparebanken Øst
 • - du har en rolle i en bedrift, et sameie, en forening eller et lag?

Slik oppdaterer du kundeerklæringen

Dette gjør du hvis:

 • - du har nettbankavtale hos oss
 • - du ikke har en nettbankavtale hos oss

Norske myndigheter har satt krav om at alle norske banker må sørge for at legitimasjon og kundeopplysninger er oppdatert. Dersom kunden mangler legitimasjon eller kundeopplysninger, er bankene pålagt å sperre kundens konto, kort og nettbank frem til gyldig legitimasjon er fremlagt eller kundeopplysningene er oppdatert. Denne dokumentasjonen er et viktig tiltak for å hindre hvitvasking, terrorfinansiering, og for å hindre misbruk av våre kunders identitet.

Vi oppfordrer våre kunder som har mottatt brev fra oss om, så snart som mulig å fremvise gyldig legitimasjon eller oppdatere kundeopplysningene sine.

Pass er den beste legitimasjonen vi har i Norge. Men pass har en utløpsdato, derfor er det viktig at banken har gyldig pass på kundene. Har ditt pass utløpt må du få nytt før du oppdaterer legitimasjonen i banken.

Hva spør vi om?

Banken må med jevne mellomrom stille alle kunder noen spørsmål for sikre at vi har riktig informasjon.

Spørsmålene dreier seg om:

 • hvordan du skal bruke banken
 • hvor pengene dine kommer fra
 • statsborgerskap
 • skatteplikt til utlandet
 • du er en politisk eksponert person (PEP)

Hvorfor spør vi?

Myndighetene krever at norske banker har oppdatert informasjon om sine kunder. Finanstilsynet har pålagt banker et ansvar for å bekjempe terrorfinansiering og hvitvasking av penger. Det innebærer å beskytte kunder mot ID-tyveri, svindelforsøk og andre former for økonomisk kriminalitet. Vi behandler naturligvis all informasjon konfidensielt i henhold til bankens taushetsplikt, og informasjonen vil ikke bli brukt til andre formål.

Les mer om antihvitvask på finanstilsynet.no

Spørsmål og svar

 • Hvor kan jeg legitimere meg?
 • Hvilke kundeopplysninger spør vi om?
 • Hva skal opplysningene brukes til?
 • Hvorfor må jeg svare på dette flere ganger?
 • Kan banken fylle ut på vegne av meg som kunde?
 • Hva skjer hvis jeg ikke svarer på spørsmålene?
 • Hvorfor spør banken om skatteforpliktelser til andre land?
 • Hvorfor spør banken om Politisk eksponert person ( PEP)?
 • Hvordan kan jeg se at dette ikke er et svindelforsøk?