Ny bolig? Se sjekklisten på åtte punkter

Kjøp av bolig er ofte den største og viktigste økonomiske transaksjonen vi gjør her i livet, derfor er tips fra fagfolk til god nytte.

For de fleste er kjøp og salg av bolig noe man gjør noen få ganger. Vi har bedt Frode L. Nyhus i Dialog Eiendom om å gi noen råd til hvordan du kan forberede deg til en kjøpsprosess og hva du skal gjøre hvis du oppdager feil i boligen. 

Alt er enkelt når man kan det – her er tipsene:

4. mai 2023

1. Sett opp et budsjett

Bestem deg på forhånd for hvor mye du vil og kan bruke på kjøp av bolig. Ta kontakt med banken for å få et finansieringsbevis. Her vil du også kunne få råd og vink knyttet til hva et boligkjøp vil bety for deg og din nye økonomi-situasjon. Gå gjerne på visninger hvor prisantydningen er litt lavere enn ditt budsjett.

Da har du noe å gå på om du skulle havne i en budrunde, eller rett og slett en litt romsligere økonomi når du har kjøpt den nye boligen.
 

4. mai 2023

2. Visning

Som kjøper har du undersøkelsesplikt ved kjøp av bolig. Det er derfor viktig å foreta en grundig gjennomgang av boligen før du eventuelt legger inn bud. Dette gjelder selve boligen, og ikke minst de opplysningene du finner i prospektet, taksten og egenerklæringen. Bruk god tid på visningen og ta gjerne med deg en bygningssakkyndig.

Negative forhold som er synlige eller opplyst om på forhånd, utgjør sjelden en mangel du kan reklamere på i ettertid.

4. mai 2023

3. Endrede opplysninger

Får du kjennskap til negative forhold som ikke står i prospektet, kan du ofte bli møtt med bekreftende opplysninger fra megler og selger. Som kjøper overtar du risikoen for feil du har blitt opplyst om. Det er derfor viktig å sørge for at slike bekreftende opplysninger kan dokumenteres i ettertid.

Be derfor om skriftlig bekreftelse på det du får vite muntlig. Send gjerne en e-post som gjengir det som er sagt på visning, og be om en bekreftelse på at dette stemmer.
Husk at brukte boliger sjelden er helt feilfrie og de ulike bygningsdelene har en begrenset levetid.

4. mai 2023

4. Bud

Når du har satt deg grundig inn i objektet, er det tid for budgivning. Gi megleren muligheten til å formidle budet til selger, som også trenger litt tid på å vurdere budet. Husk at du er bundet av budet inntil det er avslått av selger, eller gått ut på tid. Det er derfor veldig viktig at du ikke legger inn bud på flere eiendommer samtidig. Ethvert bud skal være skriftlig. Det er fullt mulig å ta forbehold i budet.

Så er du usikker på om badet er i henhold til dagens standard, eller du ikke har fått klart svar på om arbeidet er utført av en fagmann, ta forbehold om dette i budet.

4. mai 2023

5. Aksept

Hvis selger aksepterer budet ditt, er bindende avtale kommet i stand. Du kan ikke trekke deg fra avtalen etter at selger har akseptert budet. Signering av skriftlig kontrakt er den formelle bekreftelsen på at avtale er inngått mellom partene.

Du må ikke by på flere eiendommer på én gang. Da kan du risikere å måtte kjøpe alle eiendommene, selv om du ikke har penger til det.

Ethvert bud er bindende.

4. mai 2023

6. Kontrakt

De fleste benytter en standardkontrakt, men det er likevel viktig å lese igjennom. Be om å få tilsendt kontrakten i god tid før selve kontraktsmøtet. Har du tatt forbehold eller forhandlet frem vilkår som ikke fremgår av selve kontrakten, be om å få det med.

Sørg alltid for å få det som er avtalt inn i selve kontraktsdokumentet.

Det hjelper dessverre sjelden å henvise til hva som ble snakket om dersom det ikke er skriftlig.

4. mai 2023

7. Overtakelse

Når det avtalte overtakelsestidspunktet er kommet, er det tid for å gjennomgå boligen på nytt. Tepper, møbler og skap er fjernet og da kan nye feil og mangler bli synlige. Skal du klage på feil som oppdages på overtakelse, er det viktig å notere det i overtakelsesprotokollen. Du har også mulighet til å holde tilbake et beløp som du mener tilsvarer utbedring av den eller de feil du har funnet. Husk at hele kjøpesummen uansett skal innbetales til megler, og at tilbakeholdet normalt gjøres på meglers klientkonto. Det er viktig å vite at dersom det viser seg at feilen ikke utgjør noen mangel, kan selger gjøre krav på forsinkelsesrenter.

Så lenge hele kjøpesummen er innbetalt til meglers klientkonto, kan ikke selger nekte å utlevere nøkler selv om det er uenighet om hvorvidt det er feil ved boligen.

4. mai 2023

8. Reklamasjon

Avdekker du feil etter at boligen er overtatt, bør du reklamere overfor selger og selgers eierskifteforsikring. Dialog Eiendomsmegling anbefaler kjøpere å tegne boligkjøperforsikring. Har du tegnet slik forsikring vil du få bistand til reklamasjonsprosessen. Det er viktig å reklamere så snart du oppdager feilen. Rettspraksis setter relativt snevre grenser for hva som er innenfor fristen.

Husk at du kan sende en foreløpig reklamasjon, så kan du få fagfolk til å se nærmere på problemet.

Det er bedre å trekke en reklamasjon, enn å bli avvist fordi kravet er for sent fremsatt.

Selger har etter avhendingsloven rett til å utbedre feilen, derfor bør du ikke selv reparere feilen før du har fått svar fra selger.

6. desember 2022
Aktuelt

Kort vei fra bank til bolig

Gode råd er kjærkomment når du skal bytte bolig. Med banken og eiendomsmegler side om side, er du i trygge hender på veien til ditt nye hjem.

Kjøpe eller selge? Vi hjelper deg