ID-tyveri og nettsvindel

Vi jobber for din sikkerhet, men du har også et ansvar for å beskytte deg selv mot svindel

Hver dag rammes nordmenn av svindelforsøk. Her har vi samlet noen tips til hva du kan gjøre for å beskytte deg.

Les aldri opp koder eller passord, det er ingen seriøse aktører som har behov for dette for å kunne hjelpe deg. Blir du kontaktet på telefon, SMS, melding eller e-post, må du ikke gi fra deg koder eller passord.

Slik beskytter du deg mot svindel

 • Husk at banken, politiet eller andre seriøse aktører aldri vil be deg om passord eller koder
 • Vern om passord, koder, mobilen og andre digitale enheter du har for å benytte BankID
 • Ikke gi fra deg BankID-passordet eller les opp koder fra kodebrikken til noen, heller ikke familie, banken eller politiet
 • Ikke trykk på lenker du mottar på e-post eller SMS som krever at du taster inn BankID-passord og koder. Besøk hjemmesiden til de som tar kontakt for å undersøke om henvendelsen er reell.
 • Oppbevar kodebrikken din sikkert og forsvarlig, slik at andre ikke kan bruke den. Brikken skal ikke ligge åpent tilgjengelig for andre
 • Beskytt pc med antivirusprogram, hold programvare oppdatert og bruk oppdatert nettleser
 • Ikke bruk det samme passordet på alle dine innlogginger, og sørg for å bytte jevnlig
 • Ikke bekreft med BankID på mobil/BankID-app dersom du ikke selv har initiert en betaling eller en bekreftelse
31. mai 2022

Ulike svindelmetoder

Den beste beskyttelsen mot nettsvindel er å lære om hvordan du kan bli lurt og hva man skal passe på. Svindlerne prøver å lure til seg koder, passord og sensitive opplysninger. De kan bruke SMS, e-post, telefon eller andre metoder.

 • Telefonoppringning
 • E-post
 • SMS/tekstmelding

Utsatt for svindel eller klikket på lenke?

Hvis du har klikket på lenke eller oppgitt kortnummer, passord eller koder til andre er det viktig at du umiddelbart sperrer kort og BankID. Dette kan du selv gjøre i nett- eller mobilbank eller vi kan hjelpe deg. Uansett ber vi deg snarest ta kontakt med oss på telefon:
(+47) 33 51 38 55.

Har du spørsmål?

Har du tips eller spørsmål. Ta kontakt.