Sparebanken Øst Boligkreditt

Sparebanken Øst Boligkreditt AS ble stiftet 14. april 2009. Sparebanken Øst Boligkreditt AS was established April 14 2009.

Det er et heleid datterselskap av Sparebanken Øst og et finansieringsforetak etablert med tanke på utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapet ble etablert med bakgrunn i det siste års utvikling i det norske og det internasjonale kapitalmarkedet og vil, gjennom sin deltakelse i markedet, være en viktig aktør for å sikre konsernet en langsiktig og gunstig finansiering i årene som kommer.


Sparebanken Øst Boligkreditt is a fully owned special bank subsidiary of Sparebanken Øst, established under the Norwegian Covered Bonds Legislation. Sparebanken Øst Boligkreditt was established on April 14th 2009 with the sole purpose of issuing covered bonds backed by mortgages acquired from the owner. The company has no employees.

 

Contact:

Nyttig informasjon:

LEI: 5967007LIEEXZX4ZLK67
Foretaksnummer: 993 997 889

Våre bankkontorer

Finn nærmeste kontor. Se åpningstider og avtale møte om boliglån.

Se våre kontorer

Boliglån

Vi tilbyr boliglån med god rente. Nå er det enkelt å søke lån på nett.

Søk boliglån

Erklæring om antihvitvask

Fått brev og ikke har nettbankavtale?

Fyll ut kundeerklæring