Hva er en SEPA betaling?

SEPA (Single Euro Payments Area) er et felles betalingsmarked/regelverk for alle betalinger i EURO innenfor EU- og EØS-området. SEPA-området består av de 28 EU-landene og Island, Liechtenstein, Norge og Sveits.

En SEPA-betaling må være i EURO og mottakerbank må være medlem i SEPA-samarbeidet.  Det er også viktig at det benyttes både IBAN og SWIFT/BIC-kode, samt at betalingen er merket med «delt omkostninger» («shared»).

Betalinger innenfor SEPA-området blir formidlet raskere og rimeligere.

Oversikt over land som er med i SEPA finnes i landsoversikten. For pris på SEPA-betalinger, se prisliste.

Til hvilke land må jeg fylle ut bankkode?

Følgende land må ha både bankkode og Swift:

  • Canada
  • Australia
  • Sør-Afrika
  • USA – Til USA er det kun nødvendig med bankkode. For de øvrige landene må både bankkode og Swift kode fylles ut.

Hvilken valutasort bør jeg velge?

Dersom du har en faktura må den betales i den valutaen den er fakturert med. Ellers er hovedregelen at man velger mottakerlandets valutasort. Ved overføring i Europa bør EURO benyttes.

Hva er IBAN?

IBAN (International Bank Account Number) er kontonummer i internasjonal form. Skal du motta penger fra utlandet, må du alltid oppgi IBAN-nummer til betaler. Skal du sende penger, må betalingsmottaker oppgi sitt IBAN-nummer.

Hvilken SWIFT/BIC-kode har Sparebanken Øst?

SAOENO22XXX

Hva er forskjellen på OCR-giro og eGiro?

Ved eGiro mottar du alle innbetalinger i en fil mens OCR-giro samler kun innbetalinger med KID.

Hvordan komme i gang med eGiro?

Det må opprettes en avtale mellom bedriften og banken, samt at bedriften må ha et økonomisystem som er tilrettelagt for tjenesten.

Benytter bedriften en standard økonomi-/regnskapspakke kontaktes programvareleverandør med forespørsel om de tilbyr CREMUL i sine programpakker.

Hva er eGiro?

eGiro samler alle innbetalinger i en fil, også innbetalinger uten KID (også kalt Cremul). Alle innbetalinger uansett betalingsform blir registrert, slik at bedriften automatisk kan avstemme konto.

Bedriften slipper manuell avstemming og får en enklere oversikt over hva som er utestående og hva som er innbetalt.