Hvem kan signere på nettbedriftsavtalen?

Signaturberettigede i henhold til Brønnøysundregisteret og den som utpekes som Administrator.

Kan regnskapsprogrammet kobles sammen med nettbedrift?

Ja, vi tilbyr direkte integrasjon av regnskapsprogrammet med nettbedrift.

Med løsning for regnskapsgodkjente betalinger, kan betalinger sendes fra regnskapsprogrammet til bank, uten at du må ettergodkjenne i Nettbedrift. Vi tilbyr dette mot de flere system: Azets Insight, Duett AS, Fiken, iizy, PowerOffice, Tripletex, Xledger og Zdata.

Les mer om integrasjon av regnskapsprogrammer og bestill

 

Hvordan sende sikker melding i nettbedrift?

Du kan sende sikker e-post i nettbedriften ved å gå inn på Meldinger.

Hvordan kan vi bytte Administrator av nettbedrift

Hvis administrator skal endres må ny avtale med banken signeres for hovedkunde. Send en e-post til bmkundesenter@oest.no for å få hjelp til dette.

Kan vi kopiere over mottakerregister/leverandørregister fra nettbank til nettbedrift?

Dette er ikke mulig, siden det er forskjellig format på disse to registrene. Mottakerregisteret må «bygges» på nytt i nettbedrift.  Enten ved å legge mottaker til registeret når det utføres enkeltbetalinger, eller ved å legge «manuelt» til leverandørregisteret via hovedmeny Administrasjon

Hvordan fungerer det med betaling i nettbedrift?

Når du skal betale innenlands, kan du velge om du vil betale til én eller flere. Husk at betalingen må godkjennes før betalingen blir utført.

Hvordan legge til ny bruker i nettbedrift

  1. Administrator av nettbedrift registrerer den nye brukeren fra valget «Administrasjon»
  2. Administrator sender beskjed fra nettbedrift fra menyvalget «Meldinger» om at ny bruker er registrert.
  3. Når banken mottar beskjed om at ny bruker er registrert aktiveres bruker. Dersom ny bruker allerede er kunde i banken med utgått legitimasjon må banken innhente oppdatert legitimasjon før bruker aktiveres.
  4. Banken gir beskjed om at bruker er aktivert
  5. Administrator setter rettigheter for den nye brukeren

Pris belastes i henhold til prisliste.

Hvordan endre kontorettigheter for brukere?

Administrator på avtalen kan endre brukerrettigheter til seg selv og øvrige brukere. Velg «Administrasjon», Brukere og trykk så på haken på høyre side av navnet til brukeren og velg «Endre».

Følgende rettigheter finnes:
Registrer: Mulig å registrere betalinger fra kontoen
Godkjenn: Har også mulighet for å godkjenne en registrert betaling
Kontoregulering: Tillater å overføre mellom bedriftens kontoer
Lønn: Gir mulighet for å utføre lønnsutbetaling
Filtjenester: Gir mulighet til å utføre filoverføringer
Innsyn: Ser saldo og transaksjoner på konto

 

Hvordan administreres nettbedrift?

Alle nettbedriftsavtaler skal ha definert minst én bruker som har rolle som administrator. Vedkommende er blant annet ansvarlig for administrasjon av andre brukere. Det betyr at administrator skal opprette nye brukere og tildele disse de ulike rettighetene på de ulike kontoer. Administrator kan også slette aktive brukere.