Hvordan sende sikker e-post i nettbedrift?

Du kan sende sikker e-post i nettbedriften ved å gå inn på Meldinger.

Hvordan kan vi bytte Administrator av nettbedrift

Hvis administrator skal endres må ny avtale med banken signeres for hovedkunde.

Hvordan kan vi tilknytte flere foretak i eksisterende nettbedrift avtale?

Ta kontakt med rådgiver som lager avtale og sender for signering.  Når avtalen er mottatt i signert stand blir foretaket tilknyttet.

Vi har sendt inn en lønnsfil for første gang, men finner den ikke under registrerte betalinger. Hva er feil?

For å kunne sende en fil må Administrator gi brukeren rettigheter til «lese og registrer» samt «filoverføring». Dette gjøres under «Administrasjon» – «Brukere» og «Kontorettigheter». Hvis rettigheter var satt kan filen være avvist og finnes under «ikke utførte betalinger».

Hvordan lager jeg lønnslister i nettbedrift?

Opprett en lønnsliste der du først legger inn listenavn og fra-konto. Deretter legger du inn navn, kontonummer og beløp til de som skal motta lønn.

Du velger Utfør lønnsbetaling når du er klar til å utbetale lønn. Utbetalingene blir registrert og må godkjennes fra Registrerte bet. Lønnslisten blir lagret og kan endres.

Hvordan legger jeg opp faste oppdrag?

Det kan legges opp faste oppdrag både for betaling og overføring. Du får opp et nytt valg i forbindelse med betalingsdato.

Du kan nå velge betalingsdato før eller etter helg/helligdag. Når du godkjenner avtalen for det faste oppdraget er alle fremtidige betalinger på avtalen godkjent, og du slipper å godkjenne hvert forfall for seg.

Ved sletting eller endring av et fast oppdrag blir alle fremtidige betalinger fra oppdraget også slettet/endret automatisk

Kan vi kopiere over mottakerregister/leverandørregister fra nettbank til nettbedrift?

Dette er ikke mulig, siden det er forskjellig format på disse to registrene. Mottakerregisteret må «bygges» på nytt i nettbedrift.  Enten ved å legge mottaker til registeret når det utføres enkeltbetalinger, eller ved å legge «manuelt» til leverandørregisteret via hovedmeny Administrasjon

Kan vi motta eFaktura i nettbedrift?

Nettbedrift støtter ikke eFaktura i dag.

Hvordan fungerer det med betaling i nettbedrift?

Når du skal betale innenlands, kan du velge om du vil betale til én eller flere. Husk at betalingen må godkjennes før betalingen blir utført.

Hvordan får vi bankavstemming i nettbedrift?

Denne tjenesten forutsetter at du har integrert nettbedriftavtale i Sparebanken Øst. Når tjenesten er aktiv, vil det fremkomme et menyvalg under «Kontoinfo» som heter «Bankavstemming». Før tjenesten kan benyttes første gang, må du lage et filoppsett («administrasjon» og «oppsett filoverføring»). Det vil si at du må bestemme og opprette dokumentet som skal inneholde bankavstemmingsinformasjon.

Deretter bestiller du bankavstemmingsfil under «Kontoinfo» for en eller flere konti på avtalen.