Hvem kan signere på nettbedriftsavtalen?

Signaturberettigede i henhold til Brønnøysundregisteret og den som utpekes som Administrator.

Kan regnskapsprogrammet kobles sammen med nettbedrift?

Ja, vi tilbyr direkte integrasjon av regnskapsprogrammet med nettbedrift.

Med løsning for regnskapsgodkjente betalinger, kan betalinger sendes fra regnskapsprogrammet til bank, uten at du må ettergodkjenne i Nettbedrift. Vi tilbyr dette mot de flere system: Azets Insight, Duett AS, Fiken, iizy, PowerOffice, Tripletex, Xledger og Zdata.

Les mer om integrasjon av regnskapsprogrammer og bestill

 

Hvordan sende sikker melding i nettbedrift?

Du kan sende sikker e-post i nettbedriften ved å gå inn på Meldinger.

Hvordan kan vi bytte Administrator av nettbedrift

Hvis administrator skal endres må ny avtale med banken signeres for hovedkunde. Send en e-post til bmkundesenter@oest.no for å få hjelp til dette.

Hvordan kan vi tilknytte flere foretak i eksisterende nettbedrift avtale?

Ta kontakt med bmkundesenter@oest.no som lager avtale og sender for signering. Når avtalen er mottatt i signert stand blir foretaket tilknyttet.

Vi har sendt inn en lønnsfil for første gang, men finner den ikke under registrerte betalinger. Hva er feil?

For å kunne sende en fil må Administrator gi brukeren rettigheter til «lese og registrer» samt «filoverføring». Dette gjøres under «Administrasjon» – «Brukere» og «Kontorettigheter». Hvis rettigheter var satt kan filen være avvist og finnes under «ikke utførte betalinger».

Hvordan lager jeg lønnslister i nettbedrift?

Opprett en lønnsliste der du først legger inn navn på lønningslisten, fra-konto og betalingsdato. Velg så Legg til ny mottaker for å registrere den enkelte lønnsmottaker i listen. Legg inn beløp den enkelte skal motta i lønn.

Trykk så på knappen Lagre og utfør når du er klar til å utbetale lønn .  Utbetalingene blir registrert og må godkjennes fra Betalinger til godkjenning.

Hvordan legger jeg opp faste oppdrag?

Det kan legges opp faste oppdrag både for betaling og overføring. Du får opp et nytt valg i forbindelse med betalingsdato.

Du kan nå velge betalingsdato før eller etter helg/helligdag. Når du godkjenner avtalen for det faste oppdraget er alle fremtidige betalinger på avtalen godkjent, og du slipper å godkjenne hvert forfall for seg.

Ved sletting eller endring av et fast oppdrag blir alle fremtidige betalinger fra oppdraget også slettet/endret automatisk

Kan vi kopiere over mottakerregister/leverandørregister fra nettbank til nettbedrift?

Dette er ikke mulig, siden det er forskjellig format på disse to registrene. Mottakerregisteret må «bygges» på nytt i nettbedrift.  Enten ved å legge mottaker til registeret når det utføres enkeltbetalinger, eller ved å legge «manuelt» til leverandørregisteret via hovedmeny Administrasjon