Alle kan gjøre litt, sammen kan vi gjøre masse!

I snart 180 år har banken stått sammen med lokalsamfunn og innbyggere for å skape økonomisk trygghet.

Nesten like lenge har vi stått side om side med Mjøndalen Idrettsforening. Det er fordi bankens opprinnelse er tuftet på ideen om og troen på bærekraftige lokalsamfunn. I Mjøndalen har idrettsforeningen en stor og viktig rolle. Med nøkternhet og bena godt plantet i gresset er de en nær, stødig og god samarbeidspartner for oss. Vi er stolt over hvordan dette så tydelig gjenspeiles i prosjektet «Brun Framtid».

Les om Brun Framtid

16,5 millioner til gode formål

Deler av bankens avkastning brukes til å støtte opp om dugnadsånd og idealisme i lag, foreninger og stiftelser i lokalmiljøet. Spesielt ønsker vi å bidra med økonomisk støtte til at barn og unge har gode og trygge oppvekstmiljø. I 2021 ble 16,5 millioner kroner delt ut til 75 lag, foreninger og stiftelser i lokalområdet vårt.

Kunstgress til IF Birkebeineren

Da IF Birkebeineren i fjor fikk penger til nytt kunstgress gjorde de en kjempejobb med tilpasning til ny miljøvernforskrift. Blant annet med egenproduserte gruber med skraperist og børster til bruk for spillere og publikum. Granulatet som samles her tilbakeføres til kunstgresset uten forurensning utenfor definert område. Genialt!

Lysanlegg til Solberg Sportsklubb

Solberg Sportsklubb kan se en lysende fremtid i møte og er et godt eksempel på prosjekt vi gir støtte til. De søkte om penger til å bytte ut et gammelt lysanlegg. Arbeidet med utskiftning til miljøvennlig belysning på bandy og fotballbanen starter de med straks vinteren er over. Det nye anlegget bruker ny miljøvennlig teknologi samtidig som det gir bedre lys. Vinn-vinn!

Mer om prosjektet kan du lese her

#østgirtilbake

Kjenner DU til et lag eller en forening med behov for økonomisk støtte til å gjennomføre aktivitet, et arrangement eller et byggeprosjekt? Sjekk kriteriene for å søke støtte gjennom gavefondet SPIRE.

Søknadsfrist er 1. mai og 1. november

Søk støtte