Sparebanken Øst gir 5 millioner til lag og foreninger

Støtten gis til lag og foreninger i Drammen, Øvre Eiker og Bærum, og midlene kommer fra bankens overskudd gjennom støtteordningen Spire.

Midlene er i hovedsak satt av til lag og foreninger innen idrett, kultur og frivillighet med fokus på barn og unge.

Som tidligere år mottar også Frelsesarmeen i Drammen, Nedre Eiker og Hokksund midler til velferdsarbeid for mennesker i ulike livssituasjoner. Se egen sak om dette her.

Sparebanken Øst sine gavetildelinger har tradisjon tilbake til 1800-tallet, og i alle disse årene har en betydelig del av sparebankens overskudd blitt ført tilbake til lokalsamfunnet. Sparebankene i Norge er den mest sentrale private bidragsyteren til kultur, idrett og frivillighet. Hundrevis av små og store prosjekter nyter godt av støtten de får fra sin lokale sparebank.

Sjekk hvem som har fått penger i første runde 2020

Husk neste søknadsfrist som er 1. november 2020.