Lommepengekortet – nå for de
mellom 6 og 13 år

Å lære barn om kortvett og økonomi tidlig, gir et godt grunnlag for fremtiden.

I en verden der fysiske penger blir sjeldnere, kan de yngste undre seg over kortets fortryllende evne til å utføre betalinger. Det kan derfor være lurt å introdusere kortvett tidlig. Lommepengekortet gir en god mulighet for å lære barn om sparing og bidra til forståelse av hva penger faktisk er. Ikke minst, med gode voksne rollemodeller som gir veiledning, er dette en god start for ansvarlig kortbruk.
Bestill Lommepengekortet   Våre bankkort 

En god start for læring

Avdelingsbanksjef Anette Furunes Green har tips til kortvett blant de yngste.

Barna ser sjeldent i dag at foreldrene bruker fysiske penger. Å få et eget kort er en fin læring til barnet om penger og økonomi. Det er faktisk ikke en utømmelig kilde der man kan kjøpe hva man vil, sier Anette Furunes Green. 

avdelingsbanksjef Anette Furunes Green

Lommepengekortet fungerer i minibanker og butikker i Norge og utlandet, forutsatt at det er tilgjengelige midler på kortet. Øvre grense for ukentlige kjøp eller enkelttransaksjoner er 700 kroner. For å kunne bruke kortet, kreves en firesifret PIN-kode som blir utlevert i et eget brev. Før kortet tas i bruk, er det viktig å skrive barnets navn på baksiden.

Full oversikt

Gjennom egen nettbank har foresatte full innsikt i alle transaksjoner på Lommepengekortet. Får barnet ditt lommepenger, er bruken av dette kortet en fin anledning til å lære barnet ditt om økonomi. Hvor mye penger har man egentlig på konto? Hvor mye har man brukt og hva må til for å spare til det man ønsker seg? På den måten er det litt enklere å forstå begrepet penger – og hvordan å forholde seg til summen som er på Lommepengekortet, 

Kort til seksåringer er trygt å bruke. Det har beløpsgrense og det kan ikke overtrekkes. Det kan heller ikke brukes på netthandel. Det vil si at kortet kun kan brukes om det penger på kortet, sier Green

Lær barna kortvett

Når barna begynner å bruke bankkort, har du som voksen et ansvar for å lære dem om kortvett. Bankkortet og PIN-koden er personlig og må ikke lånes bort eller brukes av andre. Det er viktig at barna forstår viktigheten av dette og de potensielle risikoene ved å gi fra seg bankkortet eller PIN-koden. 

Det fint å øve sammen med barna hvordan man betaler i butikken, og at PIN-koden er hemmelig– den må ikke gis bort til andre, sier Green

Husk dette!

  • Du må alltid vite hvor du har kortet ditt
  • Lån ikke bort kortet til venner eller andre
  • Lær deg PIN-koden utenat
  • Gi aldri PIN-koden til andre, selv ikke til banken eller politiet
  • Skjul PIN-koden når du taster den inn
  • Blir kortet ditt stjålet eller du mister det, må du ringe oss for å sperre kortet med en gang.

Mistet bankkortet? 

Andre betalingsprodukter for barn

Vi har i tillegg til kort flere betalingsprodukter for barn som ønsker å ha mer kontroll på egne penger.

Vipps for de under 15

Vipps er en genial løsning for de barna som også har fått mobiltelefon. Med Vipps under 15 bestemmer foreldrene hvem barnet kan sende og motta penger til. Appen er en forenklet versjon av den du kjenner til, slik at barnet ditt forstår hva det skal gjøre. Barn kan ikke opprette en profil uten foreldrenes hjelp, barnets profil hører til foreldrenes.

Gi barnet ditt tilgang til Vipps

Apple Pay

Apple Pay har en grense på 13 år for å kunne aktivere og ta i bruk tjenesten. Alle våre kort, unntatt Lommepengekortet, fungerer med Apple Pay i butikk, også Youngbank 13. 

Mer om Apple Pay

18. oktober 2019
Betale

Når er det greit å gi barnet ditt eget kort?

Foreldre blir stadig presset på å gi barnet ukelønn, mobiltelefon og eget bankkort. Grensen for når dette er vanlig blir stadig lavere.

Dette kan du gjøre
1. august 2023
Aktuelt

Spar til barnet ditt

Du kan ikke forberede dem på alt som vil skje i fremtiden, men med et godt økonomisk fundament og gode sparevaner kan du hjelpe dem et stykke på veien. Slik kan du bidra til en økonomisk trygg fremtid for barnet ditt.

Gode sparetips til barn