Dødsfallsforsikring

En av de vanskeligste ting å snakke om er døden og hva som skal skje etter at du dør.

Desto mer viktig er det da at du har din økonomi i orden og kan sørge for å gi de etterlatte en økonomisk trygghet videre i sitt liv. Ved å kjøpe en livsforsikring (også kalt dødsfallforsikring) i Frende Forsikring, via oss i Sparebanken Øst vil du kunne hjelpe dine etterlatte å beholde huset, betale ut arvinger eller gi barna økonomisk frihet. Forsikringen gir en engangsutbetaling.

Ta kontakt for en prat med oss

Dette gjelder for forsikringen

  • Alle dødsårsaker er dekket under denne forsikringen
  • Du bestemmer selv hvem som skal være mottaker av pengene (det du har avtalt overstyrer et eventuelt testamente)
  • Forsikringen gjelder uansett hvor i verden du bor

Forsikringssum og pris

Summen du kan forsikre deg for er fra 100.000 kroner til maksimalt 10 millioner kroner. Det du bør ta hensyn til når du skal finne frem til ønsket forsikringssum er hvordan dine nærmeste skal ha råd til å behold hus og eiendeler, og barns fremtid med hensyn til utdannelse. Prisen bestemmes ut fra hvilken forsikringssum du velger.

Stikkord for beregningen er inntekt, formue, gjeld, antall egne barn, ektefelle/samboer og eventuelt andre familiemedlemmer. 

Forsikringen kan kjøpes av personer mellom 18 og 70 år, og den gjelder ut kalenderåret du fyller 80 år.

Hvis du ikke bestemmer hvem som skal være mottaker av pengene, og ikke har ektefelle så vil forsikringssummen tilfalle arvinger.

Har du livsforsikring gjennom jobben din må du sjekke hva den dekker. Slike forsikringer gjelder ofte bare for arbeidstiden. I så fall kan du kjøpe en tilleggsforsikring som også gjelder fritiden din. Når du søker om dødsfallforsikring må du, som ved alle personforsikringer, levere en helseerklæring. Denne kan leveres elektronisk via PC, nettbrett eller mobil.

Hvorfor skal man ha personforsikring?

Du vet aldri når en ulykke, alvorlig sykdom eller død rammer deg. Mange er av den oppfatning at vi som lever og arbeider i Norge har en god dekning gjennom folketrygden. Men man må også tenke på at vi har en høy levestandard i Norge. Hvis uhellet er ute og du utsettes for ulykke, blir ufør eller kritisk syk, så vil det ha stor innvirkning på din økonomiske situasjon hvis du må leve videre med det du får fra folketrygden. En god personforsikring kan gi trygghet for deg selv og dine nærmeste slik at ikke økonomi og levestandard blir en ekstra byrde, i en allerede vanskelig situasjon.

Gjennom Frende Forsikring kan vi i tillegg tilby følgende personforsikringer: