Kritisk sykdom

God helse er en forutsetning for å leve det livet man ønsker. Dessverre rammes mange av alvorlig sykdom, noe som kan bidra til redusert livskvalitet

Skulle det utenkelige skje, er det avgjørende at man ikke blir rammet av store økonomiske belastninger i tillegg til sykdommen. Med denne forsikringen vil du få en rask utbetaling, kun kort tid etter at du er diagnostisert. Du kan selv velge hva du vil benytte pengene til, enten du trenger behandling, har behov for å gjøre justeringer i hjemmet ditt eller bruke pengene på bidrag til at en omsorgsperson kan ta permisjon fra jobb for å hjelpe deg.

Ta kontakt om kritisk sykdoms forsikring

Slik fungerer forsikringen

Forsikring for kritisk sykdom gir deg og din familie den økonomiske tryggheten dere trenger i en krevende tid. En slik forsikring kan gjøre en stor forskjell fra du rammes av sykdom og inntil du er på bena igjen. Dette får du:

  • Du får pengene 30 dager etter at diagnosen er stilt for en av 17 sykdommene/hendelsene som forsikringen dekker (se hvilke sykdommer det gjelder).
  • Både sykdom og ulykker er dekket (forutsetningen for utbetaling er at den som er forsikret er i live)
  • Gjelder over hele verden

Forsikringssum og pris

Du bestemmer selv den forsikringssum du ønsker å få utbetalt dersom uhellet skulle være ute. Minstesum er 100.000 kr og du kan maksimalt forsikre deg for 20 G (1 G er 101.351 kr i 2020). Størrelsen på premien er avhengig av hvilken forsikringssum du velger. Forsikringen kan kjøpes fra fylte 18 år og inntil fylte 60 år. Dekningen opphører ved utgangen av det kalenderåret du fyller 67 år.

Er du selvstendig næringsdrivende?

Som selvstendig næringsdrivende er du ekstra utsatt ved kritisk sykdom. Fravær fra jobb en måned eller flere vil ha mye å si for livssituasjon og eventuell familie. Desto viktigere er det da å ha forsikringene i orden.

Dette dekker forsikringen for kritisk sykdom

Forsikringen kritisk sykdom gir deg engangsutbetaling for diagnoser som for eksempel hjerneslag, hjerteinfarkt og kreft (gjelder ikke mindre alvorlige kreftdiagnoser). Vårt forsikringsselskap Frende Forsikring har listet opp de tilfellene som dekkes. 

For å få forsikring for kritisk sykdom må du levere en egenerklæring om helsen din. Du leverer den elektronisk med PC, nettbrett eller mobil. Det er fort gjort og svært enkelt.

Hvorfor skal man ha personforsikring?

Du vet aldri når en ulykke, alvorlig sykdom eller død rammer deg. Mange er av den oppfatning at vi som lever og arbeider i Norge har en god dekning gjennom folketrygden. Men man må også tenke på at vi har en høy levestandard i Norge. Dersom uhellet skulle være ute og du utsettes for ulykke, blir ufør eller kritisk syk eller i verste fall dør, så vil det ha stor innvirkning på din økonomiske situasjon hvis du må leve videre med det du får fra folketrygden. En god personforsikring kan gi trygghet for deg selv og dine nærmeste slik at ikke økonomi og levestandard blir en ekstra byrde.

Gjennom Frende Forsikring kan vi tilby følgende liv- og helseforsikringer: