Ulykkesforsikring

Du kan ikke forsikre deg mot ulykker, men du kan forsikre deg mot de økonomiske bekymringene en ulykke medfører for både deg selv og din familie.

Med ulykkesforsikring fra vår samarbeidspartner, Frende Forsikring, kan du sikre deg økonomisk med dekning på fritid, jobb eller begge deler.

Få tilbud om forsikring

Dette er ulykkesforsikring

  • Fleksibel forsikringssum
  • Du kan selv velge å være dekket på fritiden og/eller arbeidstiden
  • Forsikring mot invaliditet eller død
  • Dekning over hele verden

Forsikringen kan omfatte følgende dekninger:

  • Død fritid
  • Død arbeid
  • Invaliditet fritid
  • Invaliditet arbeid
  • Faginvaliditet fritid
  • Faginvaliditet arbeid

Reiseforsikring (som gjelder utenfor hjemmet) har begrensning på sum, i motsetning til ulykkesforsikring hvor du selv kan velge hvor mye du vil forsikre deg for. Hvis ulykken skjer på en reise og du har reiseforsikring i tillegg, vil du få penger fra begge forsikringene.

En ulykkesforsikring for barn under 16 år har en maksimal forsikringssum ved død på 250.000 kr og fritidsdekningen vil gjelde hele døgnet.

Se vilkår

Hvorfor skal man ha personforsikring?

Du vet aldri når en ulykke, alvorlig sykdom eller død rammer deg. Mange er av den oppfatning at vi som lever og arbeider i Norge har en god dekning gjennom folketrygden. Men man må også tenke på at vi har en høy levestandard i Norge. Dersom uhellet skulle være ute og man utsettes for ulykke, blir ufør eller kritisk syk eller i verste fall dør, så vil det ha stor innvirkning på din økonomiske situasjon hvis man må leve videre med det man får fra folketrygden. En god personforsikring kan gi trygghet for deg selv og dine nærmeste slik at ikke økonomi og levestandard blir en ekstra byrde.

Gjennom Frende Forsikring kan vi i tillegg tilby følgende liv- og helseforsikringer:

Vi hjelper deg med forsikring

Snakk med en av våre dyktige kunderådgivere på ett av våre kontorer på det sentrale Østlandet.

Bli kontaktet om forsikring