75 lag, foreninger og stiftelser får millioner av kroner!

En lang tradisjon sørger for bidrag til utvikling av kultur, idrett og humanitære forhold i vårt nærmiljø

Sparebanken Øst gir 16,5 millioner kroner i støtte til totalt 75 lag, foreninger og stiftelser på det sentrale Østlandet. Midlene kommer fra bankens overskudd gjennom støtteordningen Spire. Mottakerne jobber alle for at det skal blir bedre for barn og ungdom å vokse opp i vår region og det er slike gode tiltak vi  ønsker å gi støtte til.

Se tildelingslisten for 2021

Dette gjør vi gjennom Spire, der midlene i hovedsak er satt av til lag, foreninger og stiftelser innen idrett, kultur, frivillighet og humanitært arbeid.

Midlene benyttes til tiltak rettet mot barn og unge, talentutvikling, anlegg og utstyr, sier Per-Øyvind Mørk i Sparebanken Øst.

Fem lag, stiftelser og forbund får over 1 million kroner

Det er mulig å søke om og få både store og mindre gaver gjennom Spire.  I 2021 er det fem lag og særforbund som får over 1 million kroner hver. Disse er:

  • Mjøndalen IF – 2.000.000 til utvikling av foreningen og aktivitetsprosjekter
  • Solberg Sportsklubb – 1.850.000 til nytt Led lysanlegg og aktivitetsprosjekter
  • Drammens Ballklubb – 1.700.000 til påbygg av klubbhus og aktivitetsprosjekter
  • Idrettsforeningen Birkebeineren – 1.255.000 til utskiftning av kunstgress og aktivitetsprosjekter
  • Norges Skøyteforbund, hurtigløp – 1.000.000 kroner til utvikling av sitt talentlag

Sparebanken Øst har sørget for pengene som skal til for gjennomføringen, mens det er lagene selv som står for realiseringen. Bak disse prosjektene ligger gode ideer, tekniske og taktiske vurderinger, og ikke minst hundrevis av dugnads- og treningstimer. Vi gleder oss til å se prosjektene stå ferdig. Og i mellomtiden gleder vi oss til å følge med på utviklingen av klubbenes samlingsplasser og deres betydning for nærmiljøet og rekruttering av enda flere aktive barn, ungdom og voksne.

Langsiktige avtaler innen idrett, teater og humanitært arbeid

Mens langt de fleste av årets Spire-mottakere er tildelt et engangsbeløp, er det inngått treårige avtaler med 10 idrettslag i Drammen og Øvre Eiker. Avtalene er inngått med de idrettslagene med flest medlemmer under 19 år og inkluderer alle gruppene i de ulike idrettslagene. Sparebanken Øst har også langsiktige avtaler med fem barne- og ungdomsteatre i de samme kommunene.

Banken har funnet en svært god samarbeidspartner i Frelsesarmeen. I tillegg til et stort årlig bidrag er det i år gitt penger til et julegaveprosjekt. Gjennom en aktivitet i sosiale medier, engasjerte mer enn 2.000 personer seg, og sørget for at det ble gitt 400.000 til Frelsesarmeen i Drammen og Hokksund. Pengene ble brukt til å kjøpe julegaver til barn i vanskeligstilte familier. Les mer om julekampanjen her.

– Vi har et spennende og nyttig samarbeid med de to lokallagene til Frelsesarmeen, i Drammen og Hokksund, sier Mørk. Avtalene er langsiktige og har allerede eksistert i flere år. Frelsesarmeen benytter midlene i sitt velferdsarbeid for mennesker i ulike livssituasjoner.

Lang tradisjon som berører mange mennesker

Sparebanken Øst sine gavetildelinger har tradisjon tilbake til 1800-tallet, og i alle disse årene har en betydelig del av sparebankens overskudd blitt ført tilbake til lokalsamfunnet.

I 2021 var det 75 lag og foreninger som fikk penger til noe de brenner for og som er til nytte og glede for allmennheten. Pengene gikk til et bredt spekter av lag og foreninger. Blant de finner vi korps, speidere, idrettslag, skytterklubber, kulturaktiviteter, dans, musikk og andre frivillige organisasjoner. Pengene skal de bruke til instrumenter, oppgradering av garderobefasiliteter, skytterbane anlegg, tur-utstyr, VHF radio, snøfreser, E-sport, redningsbåt, gapahuk, sikkerhetsutstyr og mye mer.

Sparebankene er den mest sentrale private bidragsyteren til kultur, idrett, frivillighet og humanitært arbeid. Hundrevis av små og store prosjekter drives og nyter godt av støtten de får fra sin lokale sparebank, avslutter Per-Øyvind Mørk.

Drømmer ditt lag eller forening om penger til et prosjekt dere brenner for?

Se kriteriene og søk støtte du også!