Spire – Søk om penger

Sparebanken Øst gir økonomisk støtte til lokale lag og foreninger som aktiviserer barn og unge.
Søknadsfrist: 1. november

Samfunnsutbytte

Til søknadsskjema

Sparebanken Øst ønsker å bidra til at det blir bedre for barn og ungdom å vokse opp i våre markedsområder og vil støtte tiltak som er rettet mot dem. Lag og foreninger oppfordres derfor til å søke om støtte til å realisere planer de selv ikke har midler til å gjennomføre. Vi kan bidra med penger til talentutvikling, anlegg, utstyr og annet som skal til for at barn og unge skal kunne utfolde seg og ha det gøy.

Søknadsfrist: innen 1. mai og innen 1. november.

Hvordan vet jeg at søknaden har kommet frem?
Du vil motta en automatisk bekreftelse til den e-postadressen som du har oppgitt i søknadsskjemaet.

Når får jeg svar på søknaden?
Tildelingslisten offentliggjøres på vår nettside i januar og august hvert år. Søkere som ikke blir tildelt midler, vil ikke bli tilskrevet.

Støtte kan gis til:

  • ideelle lag og foreninger
  • tiltak rettet mot barn og ungdom
  • anlegg og utstyr
  • prosjekter av allmenn interesse

Søker må være kunde eller ønske å bli kunde i Sparebanken Øst.

Vi ønsker kun én søknad fra hvert lag/forening.
En mottaker kan kun få Spiremidler en gang per år.
Det gis ikke støtte til private prosjekter, offentlig virksomhet, FAU eller kommersielle selskap.

Kjenner DU til et lag eller en forening i ditt nærmiljø som har behov for litt ekstra støtte? Send dem et tips!

Har du spørsmål vedrørende Spire, kan du sende en e-post til samfunnsansvar@oest.no.