Spire – Søk om penger

Sparebanken Øst gir økonomisk støtte til lokale lag og foreninger som aktiviserer barn og unge.
Søknadsfrist: 1. desember

Samfunnsutbytte

Til søknadsskjema

Sparebanken Øst ønsker å bidra til at det blir bedre for barn og ungdom å vokse opp i vår region og vil støtte tiltak som er rettet mot dem. Lag og foreninger oppfordres derfor til å søke om støtte til å realisere planer de selv ikke har midler til å gjennomføre. Vi kan bidra med penger til talentutvikling, anlegg, utstyr og annet som skal til for at barn og unge skal kunne utfolde seg og ha det gøy.

Søknadsfrist: innen 1. juni og innen 1. desember.

Hvordan vet jeg at søknaden har kommet frem?
Du vil motta en automatisk bekreftelse til den e-postadressen som du har oppgitt i søknadsskjemaet.

Når får jeg svar på søknaden?
Tildelingslisten offentliggjøres på vår nettside senest 01.02. og 01.09. hvert år. Søkere som ikke blir tildelt midler, vil ikke bli tilskrevet.

Støtte kan gis til:

  • ideelle lag og foreninger
  • tiltak rettet mot barn og ungdom
  • anlegg og utstyr
  • søker må være kunde eller ønske å bli kunde i Sparebanken Øst
  • prosjekter av allmenn interesse

Vi ønsker kun én søknad fra hvert lag/forening.
Det gis ikke støtte til private prosjekter, offentlig virksomhet eller kommersielle selskaper.

Kjenner DU til et lag eller en forening i ditt nærmiljø som har behov for litt ekstra støtte? Send dem et tips!

Har du spørsmål vedrørende Spire, kan du sende en e-post til samfunnsansvar@oest.no eller kontakte Inger Helen Pettersen på tlf. 916 74 510.