Kan jeg gjøre endringer selv på boliglånet?

Ja, du kan selv gjøre endringer på eksisterende boliglån i nett- og mobilbanken.

Slik gjør du:

 1. Gå til «Lån og kreditter» i menyen
 2. Klikk på pilen på det lånet du ønsker å gjøre endringer
 3. Her får du frem flere valg for endring og informasjon

Du kan søke om avdragsfrihet, endre forfallsdato eller trekkonto og se nedbetalingsplan m.m.

Hvor finner jeg mine lånesøknader?

Er du i gang med å søke boliglån kan du finne igjen og fortsette på saken i nettbanken. Det gjelder også for medlånetakere som har fått SMS om å bli med på søknaden.

Mine lånesøknader

Hvor sender jeg inn vedlegg eller kommentarer til lånesøknaden?

Dersom du har ekstra opplysninger eller ønsker å sende inn kontrakt for utleie for eksempel gjøre du det etter at søknad er sendt inn.

Det gjørs via sikker kanal i nettbanken.

Send sikker melding i nettbanken

For rammelån gjøres dette på siste steget i søknadsprosessen.

Kan jeg få fastrente? (binde renten)

Med fastrente på boliglånet har du stabile låneutgifter så du vet hvor mye du skal betale på lånet i den avtalte bindingsperioden.

Du sikrer deg mot renteøkning i den avtalte tiden, men går renten ned, nyter du ikke godt av dette.

Med fastrente betaler du en avtalt rente i et bestemt antall år, vanligvis mellom 3 – 10 år.
Du kan velge å binde hele, eller bare deler av lånet.

Dette er fastrentelån:

 • Rentekostnaden er fast hele perioden
 • Du blir ikke berørt av renteøkning
 • Gode økonomisk oversikt
 • Mulighet for å kombinere fastrente (innenfor 75% av verdi) og lån med flytende rente
 • Lånet kan flyttes til ny bolig dersom du bytter bolig i bindingsperioden

Passer ikke for deg som ønsket å ha et fleksibelt boliglån hvor du kan betale ned ekstra, innfri lånet eller gjøre endringer som for eksempel endre terminbeløp eller forfallsdato.

Priser på fastrente finner du i prislisten.  Rentebetingelser kan variere.

Snakk med en kunderådgiver for et konkret tilbud

Hvordan betaler jeg ned på rammelånet? (Nedbetalingsplan)

På rammelån er det ingen fast nedbetalingsplan. Renter av beløpet du har brukt belastes kontoen du har oppgitt i søknaden den siste i måneden. Så lenge du er innenfor rammen du søkte om trenger du ikke innbetale noe. Du bestemmer selv når du vil betale avdrag.

Pass på at du har kontroll på nedbetalingen av rammelånet. Vi anbefaler at du setter opp fast betaling for å sikre at lånet blir mindre.

Du kan bruke lånekalkulatoren for å beregne månedlige renter og avdrag, i tillegg kan du sette en nedbetalingstid.

Hva skjer etter at jeg har sendt inn søknad om boliglån?

 • Søknaden vurderes og vi sender deg et tilbud
 • Etter at du har signert og returnert tilbudet blir pantedokumentene tinglyst
 • Lånet utbetales

Hvor finner jeg dokumentene jeg skal signere?

Du finner dokumentene dine ved å logge deg inn i signeringsportalen. Vi har også sendt deg informasjon om hvor du finner dokumentene på SMS og e-post.

Signer dokumenter

Hvordan vet jeg at dokumentene er signert?

Når dokumentet er signert vises en grønn hake og det står at dokumentet er signert.

Hvis dokumentet ikke er signert, vises teksten «Start signering».

Godtas kausjon/realkausjon?

Ja, vi godtar kausjonister og realkausjonister.

Hva slags sikkerhet (pant) godtas?

Du må stille pant i selveiet bolig, selveierleilighet eller borettslag. Vi tar også pant i tomt og fritidsbolig. Vi forutsetter 1. prioritets pant i bolig og tar forbehold om godkjennelse av panteobjektet.

Det tas ikke pant i småbruk/landbrukseiendommer eller aksje- og obligasjonsleiligheter.

Lån med pant i sekundærbolig i Oslo kommune kan ikke overstige 60 % av boligverdi. Dette i følge utlånsforskriften fra Finansdepartementet 01.01.2021.

Kunder som ønsker lån med sikkerhet i flere eiendommer vil få tilbud om ett lån per sikkerhet.