Fremtidsfullmakt

Sikre at de tankene du har for egen og andres fremtid blir skrevet ned, og utført når du selv ikke er i stand til det.

Så lenge vi er friske og raske snakker vi sjelden om hva livet har i vente for oss.  Ulykker skjer fort og brutalt. Psykisk sykdom og demens er snikende sykdommer som stadig rammer flere. Disse situasjonene kan lamme deg og din evne til å ta vare på dine interesser når du ikke selv er i stand til det.  Gjør det lettere for dem ved å sette opp en fremtidsfullmakt.

Hva er en fremtidsfullmakt?

Fremtidsfullmakt er en fullmakt du kan sette opp i dag, og som beskriver dine ønsker for deg og din families økonomiske fremtid. Den vil sikre at dine verdier blir ivaretatt etter ditt ønske, også dersom du havner i en situasjon der du ikke lenger kan ta egne beslutninger. Lovverket gir deg visse regler for hva du kan og ikke kan gjøre med arven din og hvem som skal forvalte den.  Det er også mye du kan bestemme selv, og gjennom en fremtidsfullmakt vil du kunne gjøre det lettere for dine nærmeste og ta riktig beslutninger på dine vegne.

En fullmakt må inneholde hvem som skal være fullmektig.  Det vil si hvem skal betale regninger og eventuelt selge boligen din. 

Fullmektig

En fullmektig er den du ønsker at skal være ansvarlig for dine økonomiske interesser.  Er du gift setter du opp ektefellen din som fullmektig, du kan også sette opp advokat/advokatfirma som fullmektig.  Er man gift, anbefales det å sette opp hver sin fremtidsfullmakt, ikke felles.  Ønsker du at barna dine skal være fullmektig, kan det være lurt å velge en av de.  Hvis flere er fullmektig, må de for eksempel betale regninger sammen og det kan bli upraktisk.  Det du kan gjøre er å sette begrensninger, slik at ett barn skal ordne det daglige, mens ved salg av eiendom eller andre mer verdifulle disposisjoner kan barna i fellesskap settes som fullmektige.

De/den du oppnevner som fullmektig må nevnes med fødselsnummer i tillegg til navn, og vedkommende må være over 18 år.

Les mer om hvem som arver deg hvis du ikke har barn

Innhold

Fremtidsfullmakten må være skriftlig og den må skrives med tanke på at den skal gjelde for fremtiden. Fremtidig psykisk eller fysisk sykdom kan hindre deg i å ivareta interessene dine på flere områder.  Det viktigste å tenke på da, er dette:

  • Hva skal skje med boligen din om du ikke selv kan bo der?  Skal den selges og fordeles som forskudd på arv?  Vær spesifikk med hensyn til boligens bruks og gårdsnummer, og ta gjerne med at fullmakten også kan gjelde fremtidige eiendomskjøp. Har du hytte bør den også tas med i fullmakten.Hva skal skje med tingene dine?    Smykker og andre eiendeler av særskilt verdi kan fordeles etter eget ønske .
  • Bursdager, bryllup, dåp og andre merkedager vil komme.  Hvem har rett til å dele ut gaver/penger på dine vegne og hva er dine ønsker med hensyn til størrelse på pengegaver og fordeling blant familiemedlemmene?  Barn/barnebarn kan være på ulike stadier i livet.  Skal alle få likt kan det settes av penger til fremtidig konfirmasjon osv.
  • Hvem skal ha rett  til å disponere bankkonti og verdipapirer.  Har du investeringer, spareavtaler du ønsker å opprettholde eller fordele bort?
  • Hvem skal betale regningene dine?
  • Blir man syk vil det innebære kontakt med offentlige myndigheter av forskjellige typer.  Hvem skal ha ansvar for å representere dine interesser hos NAV, og andre offentlige institusjoner?

Det er viktig å huske på at dersom du får et permanent opphold på sykehjem eller lignende, vil 85% av inntekten din gå til kommunen.  Det gjelder også hvis boligen selges.  Det kan derfor være lurt å ta med utdeling av forskudd på arv i fullmakten.

Vet du hva som skjer hvis ektefellen eller samboeren din dør?

Gyldighet

Det er ikke nødvendig å gå til en advokat for å lage en fremtidsfullmakt.  Det kan allikevel lønne seg å få en advokat til å se igjennom forslaget ditt slik at du vet at du har tenkt på alle aspekter.  Du bør også la de du har oppnevnt som fullmektig gå gjennom kontrakten for å se at de forstår innholdet og ansvaret.

Når fullmakten er ferdig skal du signere den, sammen med to vitner.  Vitnene kan ikke være nevnt i fullmakten eller være i nær familie. Fullmakten må dateres og bør også fremvises fastlegen slik at vedkommende kan bekrefte at du psykisk er i stand til å forstå betydningen av fullmakten.

Det er de du har gitt fullmakt til som bestemmer når fullmakten skal tre i kraft.

Oppbevar fullmakten sammen med verdipapirene dine og gi gjerne en kopi til din nærmeste familie.  På den måten er alle har forstått dine ønsker og kan diskutere de med deg når du er i stand til å forklare valgene dine.

Du kan lese mer om fremtidsfullmakt på Vergemål.no. Her kan du også finne eksempel på en fremtidsfullmakt som du kan bruke som basis når du skal skrive din egen.

Forsikring

Det finnes forsikringer på markedet som kan sikre fremtiden dersom du skulle bli utsatt for en ulykke og ikke lenger kan jobbe.  Sparebanken Øst sin samarbeidspartner er Frende Forsikring og de kan tilby ulykkesforsikring.

Les mer om uføreforsikring – din viktigste forsikring