I dag er det deg, i morgen
kan det være meg

Gjennom sårt tiltrengt matutdeling hjelper Frelsesarmeen stadig flere mennesker i regionen vår

Det er ikke bare brød og melk som er viktig. Aller helst skal man også skape gode møter mellom mennesker og gi fremtidshåp. Nå er et nytt prosjekt i gang for å tilby jobb- og sosialveiledning til folk i alle aldre. På bildet over ses koordinator for prosjektet «Inn i aktivitet» Iselin Bjerkedok Heggestad, sammen med leder for Omsorgssenteret i Drammen, Lill Torunn Løwe

Noen kommer med hele livet sitt, og noen har behov for et nettverk, sier Lill Torunn Løwe, Frelsesarmeen i Drammen

Se film og hør om frivilligheten

Vi har et tilbud til alle aldersgrupper, og ønsker å møte hele mennesket, sier Lill Torunn Løwe. Hun er leder for Omsorgssenteret i Drammen, hvor vi treffer henne sammen med “kollega” Wenche Skaug Flata, som er major i Frelsesarmeen i Hokksund.

Er det virkelig et så stort behov for matutdeling i dagens Norge?

– Ja, det er det faktisk, sier Løwe.  Frelsesarmeen henter mat hos Matsentralen en gang i uken. Men ofte trenger de mer mat, og da må de kjøpe det inn selv. – Her er den stabile og langsiktige støtten fra Sparebanken Øst utrolig viktig for oss, sier Løwe.

Et sted der folk kan komme

– Vi ønsker å være et sted der folk kan komme, uavhengig av bakgrunn, hvem de er og hvilken historie de har med seg. Flere forteller at de er ensomme og søker etter noe mer. Det er ofte så stor pågang under matutdelingene at de ikke får pratet med hver enkelt. Derfor driver de også flere og mer sosiale aktiviteter. – Det er fint at vi har muligheten til å invitere til “Åpen kafé” eller andre arenaer der vi kan møtes for å prate sammen. Noen jobber målrettet med fritidsaktiviteter, og vi holder på med et nytt prosjekt som heter “Med håp i bagasjen”, forteller Flata.

Smilende dame som åpner dør

Samarbeid med Fretex

«Med håp i bagasjen» er et prosjekt Frelsesarmeen har satt i gang sammen med Fretex, representert ved sosialveileder Rebecca og jobbveileder Durata. Dette skal hjelpe flere til å oppleve bedre integrering, og – for mange – komme seg ut i arbeidslivet. Løwe har hatt et brennende ønske om å få akkurat dette prosjektet til Drammen. Tanken er at både enkeltpersoner og familier kan få hjelp.

Vi tilbyr hjelp basert på den enkeltes ressurser, ønsker, muligheter og utfordringer, sier jobbveileder Durata

Sammen utvikler vi en handlingsplan, slik at vi kan bistå hele veien til stabilitet, integrering og arbeid. Målet med prosjektet er å gi mennesker økt livsgnist og fremtidstro, sier Løwe.

To damer fra Frelsesarmeen som smiler
Sosialveieleder Rebecca og jobbveileder Durata

Mange vil gi tilbake

En stor andel av de som oppsøker Frelsesarmeen står utenfor arbeidslivet. Noen trenger hjelp til å skrive jobbsøknader, mens andre trenger noen å snakke med eller få informasjon om fritidstilbud og møteplasser. Mange av dem som oppsøker Frelsesarmeen nå, er flyktninger, spesielt fra Ukraina.

Det er ikke lett å sette seg inn i situasjonen til dem som har flyktet fra familien, fra det trygge hjemmet sitt og fra den brutale krigen. Men vi stiller opp og hjelper med de ressursene vi har, sier Løwe.

– Vi er opptatt av at du en dag kan være gjest, og en annen dag frivillig. Da er man med på og gi noe tilbake! Det er flott å se resultater og at mange kommer seg ut av sin fastlåste situasjon. Alle kan komme i en livssituasjon hvor man trenger hjelp og støtte. I dag kan det være deg som trenger hjelp. I morgen kan det være meg.

Her er noen av de frivillige og ansatte som du møter i filmen over.

En mann og en dame ønsker velkommenFrivillige damer som jobber for FrelsesarmeenTo damer sitter ved et bordFire smilende damer fra Frelsesarmeen

Les flere artikler fra Verdier 1-23

 

5. mai 2023
Aktuelt

Et langvarig hjertevarmt samarbeid

Siden 2016 har Frelsesarmeen stått øverst på vår giverliste når det gjelder humant arbeid. Med dette samarbeidet har det blitt mulig å gi gode næringsrike matposer til noen som trenger litt hjelp i hverdagen.

Les artikkelen
29. juli 2021
Aktuelt

Det er godt å kunne hjelpe

At de siste årene har vært tøft for mange merkes tydelig med økning av antall gjester.  Behov for mat, prat og utstyr gjør at de frivillige har mer enn nok å henge fingrene i. Et virkelig meningsfylt og viktig arbeid!

Les mer om behovet
22. desember 2022
Aktuelt

Stor glede for xxx familier

Takket være alle som har engasjert seg i #julehjelp-kampanjen vår, kunne vi overrekke 400.000 kroner til Frelsesarmeen i Drammen og Hokksund. Slik fikk 1.500 barn en gave fra sin egen mamma eller pappa. Tusen takk <3 for din godhet!

Se film fra overrekkelsen