Hvorfor skal du ha uføreforsikring?

Det er helt naturlig for oss å ha full kasko på bilen og fullverdi-forsikring på boligen, men har du tenkt på at det er like viktig å forsikre inntekten din?

Som ufør får du bare 66 prosent av inntekten din fra folketrygden. Summen er basert på snittinntekten din fra de tre beste lønnsårene av de siste fem før, du ble syk. Denne summen er oppad begrenset til 6G som per i dag tilsvarer en inntekt på 599.148 kr.

Med uføreforsikring fra Frende Forsikring kan du redusere inntektsfallet mellom det du tjener i dag og det du ville fått fra folketrygden. Det gjør det lettere å opprettholde levestandarden for deg og dine nærmeste hvis du skulle bli ufør.  

Les mer om uføreforsikring

Dette betyr det for deg

Med maksimalt 66% av dagens inntekt vil du vil neppe klare å opprettholde dagens levestandard om du skulle bli ufør. Tjener du mer enn 6G, som per i dag er 599.148 kr, vil andelen du får fra folketrygden bli enda lavere. Altså er behovet for uføreforsikring større jo mer du tjener.

Regneeksempel:

Årslønn Utbetaling Folketrygd Inntektstap
400.000 kr 264.000 kr 136.000 kr
599.148 kr 395.437 kr 203.711 kr
700.000 kr 395.437 kr 304.563 kr

Forsikringssum og pris

Forsikringssummen og prisen avhenger av hvor stort inntektsgap du trenger å fylle for å opprettholde levestandarden som ufør.  Spør deg selv: «Hva vil så stor nedgang i inntekt si for livssituasjonen min? Hvor stor inntektsreduksjon kan jeg og familien min håndtere og likevel ha et godt liv?»

Har du uføreforsikring gjennom jobben får du et visst tillegg til utbetalingen fra folketrygden.  Likevel er det viktig å vite at selv den beste forsikringen du kan ha gjennom jobben bare kan gi deg 75 prosent av dagens inntekt.  Det er altså fortsatt et stort gap å dekke opp til inntekten du hadde fra før.

Gjør det i dag! 

Husk at det er for sent å kjøpe forsikringen etter at du har blitt syk. derfor bør du få forsikringene i orden når du er frisk.  For å få uføreforsikring må du levere en egenerklæring om helsen din.  Vi hjelper deg gjerne med å finne den riktige forsikringen for deg og din familie. Fyll ut skjema så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjema

Hvorfor skal man ha personforsikring?

Du vet aldri når en ulykke, alvorlig sykdom eller død rammer deg. En god personforsikring kan gi trygghet for deg selv og dine nærmeste. Alvorlig sykdom eller ulykke rammer flere og flere. Er du 35 år, er det 0,5 prosents sjanse for at du vil oppleve at huset ditt brenner ned. Statistisk er det derimot mellom 40 og 45 prosents sannsynlighet for at du kan bli arbeidsufør før du fyller 67 år.

Gjennom Frende Forsikring kan vi, i tillegg til uføreforsikring, tilby følgende liv- og helseforsikringer: