Derfor deler vi ut penger til gode formål

I mer enn 180 år har banken stått sammen med lokalsamfunnets innbyggere for å skape økonomisk trygghet

Da tenker vi ikke bare økonomisk trygghet i form av penger i banken eller penger til lån. Det er også viktig for oss at barn og unge får trygge og gode oppvekst vilkår med mange forskjellige aktivitetstilbud. Å gi penger tilbake til lokalsamfunn der vi har kontorer er en del av vår sparebank-identitet, og har fulgt oss i hele vår levetid.

5. april 2024

Dette gir vi penger til

Deler av bankens avkastning brukes til å støtte opp om dugnadsånd og idealisme i lag, foreninger og stiftelser i lokalmiljøet. I 2023 ble 22 millioner kroner delt ut til 87 lag, foreninger og stiftelser i lokalområdet vårt. Det er vi stolt av og glade for.

I år skal vi igjen dele ut penger til god aktivitet, ikke bare for barn og unge, men også til prosjekt som har betydning for allmennheten.

Blant mottakerne finnes utrolig mange gode nærmiljøtiltak. I artikkel-serien Dagens Spire har vi tatt et dypdykk i noen av mottakerne og prosjektene det har fått penger til. Vi er imponert over hva de får til med sitt frivillige arbeid.

Bli inspirert til å søke

Går ditt lag, forening eller stiftelse med en drøm eller en plan dere ønsker å få realisert? Da må dere søke! Selve søkeprosessen er enkel og for å bli vurdert er det smart å legge ved en god beskrivelse. Kanskje det kan bli ditt lag, forening eller stiftelse som får penger denne gangen!

Søke Spire?

Sjekk kriteriene og søk om penger til å få realisert prosjektet ditt.
Søknadsfrist for gavefondet Spire er 1. mai og 1. november.

Søk her