Derfor deler vi ut penger til gode formål

I snart 180 år har banken stått sammen med lokalsamfunn og deres innbyggere for å skape økonomisk trygghet.

Da tenker vi ikke bare økonomisk trygghet i form av penger i banken eller penger til lån. Det er også viktig for oss at barn og unge får trygge og gode oppvekst vilkår med aktiviteter innen idrett, kultur og humanitære formål. Det å gi penger tilbake til lokalsamfunn der vi har kontorer, er en del av vår sparebank identitet, og har fulgt oss i hele vår levetid.

Søk støtte innen 1. november

16,5 millioner i 2021

Det er deler av bankens avkastning som brukes til å støtte opp om dugnadsånd og idealisme i lag, foreninger og stiftelser i lokalmiljøet. I 2021 ble 16,5 millioner kroner delt ut til 75 lag, foreninger og stiftelser i lokalområdet vårt. Det er vi stolt av og glade for. I år skal vi igjen dele ut penger til god aktivitet. Har ditt lag et stort eller lite prosjekt, eller aktivitet, kanskje det kan bli ditt lag, forening eller stiftelse som får penger denne gangen.

Både små og store prosjekt kan få penger

I 2021 var det 75 lag, foreninger og stiftelser som fikk penger til noe de brenner for og som er til nytte og glede for allmennheten. Blant mottakerne finner vi korps, speidere, idrettslag, skytterklubber, kulturaktiviteter, dans, musikk og en rekke andre frivillige organisasjoner. Pengene skal de bruke til instrumenter, oppgradering av garderobefasiliteter, skytterbane-anlegg, tur-utstyr, VHF radio, snøfreser, E-sport, redningsbåt, gapahuk, sikkerhetsutstyr og mye mer.

Slik skriver du en god søknad

Det er ikke alltid like lett å vite hva man skal skrive i en søknad eller hvem som kan søke. Vi har derfor samlet noen tips for å gjøre det litt lettere for deg.

Tips til en god søknad

Solberg Sportsklubb var en av søkerne som fikk penger til et stort prosjekt. De fikk 1,6 millioner kroner til å bytte ut et gammelt lysanlegg på fotball/bandybanen sin. For at vi skal kunne vurdere så store søknader må de være godt dokumentert og begrunnet, samt inkludere finansieringsplan hvor egeninnsats i form av dugnad også er med. Arbeidet med utskiftning til miljøvennlig belysning startet de med straks vinteren var over. Det nye anlegget bruker ny miljøvennlig teknologi samtidig som det gir bedre lys. Et vinn-vinn prosjekt som du kan lese mer om her. 

#østgirtilbake

Kjenner DU til et lag eller en forening med behov for økonomisk støtte til å gjennomføre aktivitet, et arrangement eller et byggeprosjekt? Sjekk kriteriene for å søke støtte gjennom gavefondet SPIRE.

Søknadsfrist er 1. november.

Søk støtte