Hjertet banker for Øvre Eiker

Med 60 ansatte på kontoret i Hokksund sentrum, er Sparebanken Øst en betydelig aktør i Eikerbygda

Selv om ikke alle 60 møter kundene direkte hver dag, er alt vi gjør hovedsakelig rettet mot kunden i en eller annen form. Alt henger sammen. – Det blir litt som å arve en gård. Man forvalter den med omhu og etter beste evne, slik at den står stødig også for de neste generasjoner. Samme tankegang gjelder for lokalbanken vår, sier Kjetil Strømme, avdelingsbanksjef for personmarkedet i Eiker.

Med 180 års historie, så kan vi med hånda på hjertet si at vi kjenner markedet, kundene og bygda godt. Vi har opplevd kriger, børskrakk og finanskriser – vi har vært med ei stund. Det skal vi fortsette med. Vår største drivkraft er å bygge lokalbanken litt sterkere hver dag – og å ha flere fornøyde kunder enn andre banker. Vi vil være folkelige, fremoverlente og forutsigbare i hvert møte og hvert håndtrykk.

De beste løsningene finner man oftest i fellesskap, når man sitter sammen sier Hilde Steen Bakke, avdelingsbanksjef for bedriftsmarked

Besøk bankkontoret i Hokksund

Elsker å se lokalsamfunnet blomstre

– Det er noe veldig fint med å jobbe i en lokal sparebank, sier Hilde Steen Bakke, avdelingsbanksjef for bedriftsmarkedet i Eiker. Vi er i en posisjon hvor vi kan bidra til at gode ideer omskapes til realiteter, som igjen utvikler Eiker som bosted og samfunn. Levende bedrifter og arbeidsplasser gagner fellesskapet. Filosofien vår er nok noe annerledes enn hos storbankene. Hvis du som kunde noen gang har lurt på hvorfor banken er ekstra opptatt av å ha en sunn og god drift, er det flere grunner til det.

– En lønnsom bank er en bedre og tryggere bank både for kundene, eierne og de ansatte. En lønnsom bank er robust og gir handlefrihet. Frihet til å gjøre selvstendige og riktige valg i en verden som er preget av raske endringer. Stabilitet og lønnsomhet er to helt sentrale drivere for å være en velfungerende bank, sier Hilde.

Solid drift gir også muligheter til å dele av overskuddet. Nedfelt i bankens vedtekter er at deler av overskuddet fra driften skal avsettes til samfunnsnyttige formål. Dette dreier seg om å gi midler for å fremme interesser som kultur og idrett slik at banken bidrar til at lokalsamfunnet er et godt sted å bo. Det er mange organisasjoner og frivillige som gjør svært mye for samfunnet de bor i, ofte trengs midler for å få satt ting i prosess.

Her er du ikke bare et tall i rekken

– Vi holder på at vi er «annerledesbanken», sier Kjetil. Mens andre banker konsoliderer, og legger ned filialer, er vi ekstraordinært opptatt av å være tilgjengelige for kundene.

Vi har akkurat utvidet åpningstidene i kundesenteret vårt til mange kunders glede. Vi opplever at mange mennesker har behov for å snakke med oss om personlig økonomi. Da er det fint å kunne avtale et møte direkte med en rådgiver som er ens egen.

De beste løsningene finner man oftest i fellesskap, når man sitter sammen. Nærhet, korte linjer og et språk som er enkelt å forstå, skal kjennetegne kommunikasjonen vår, og rådene vi gir skal alltid være til kundens beste. Kunden er jo grunnen til at vi er her.

Som Kjetil sier: “Kundeservice er ikke en avdeling, det er alles jobb, hver dag»!

Les flere av sakene fra Verdier 2-23

18. oktober 2023
Aktuelt

Ett år med lokalt engasjement

Sparebanken Øst satser på synlighet i lokalsamfunnene, og de ansatte ved avdelingen på Rortunet opplever at folk i Slemmestad setter pris på at de er tilgjengelige. Her har de funnet sin plass og stadig flere finner veien til banken.

Bli kjent med teamet
1. september 2023
Aktuelt

Mer tilgjengelig enn noen gang!

Vi ønsker å være tilstede når du trenger oss – digitalt, på telefon eller fysiske møter. Velg det som passer deg best.

Sjekk hvordan du kan ta kontakt