Hvor går jeg for å gi samtykke i forbindelse med lånesøknad?

Gjennom en tjeneste i Altinn kan du gi Skatteetaten et digitalt samtykke til å sende informasjon direkte til banken for deg. Tjenesten kalles samtykkebasert lånesøknad eller Samtykke lånesøknad.

Merk: dette er ikke her du søker om lån. Ikke gi samtykke hvis du ikke har fått beskjed av banken i forbindelse med allerede innsendt lånesøknad eller du er i prosess med en rådgiver.

Gi samtykke

Kan jeg få mellomfinansiering?

Skal du kjøpe ny bolig og samtidig selge din gamle, hjelper vi deg med mellomfinansiering.

Les mer om mellomfinansiering

Kan jeg få fastrente? (binde renten)

Med fastrente på boliglånet har du stabile låneutgifter så du vet hvor mye du skal betale på lånet i den avtalte bindingsperioden.

Du sikrer deg mot renteøkning i den avtalte tiden, men går renten ned, nyter du ikke godt av dette.

Med fastrente betaler du en avtalt rente i et bestemt antall år, vanligvis mellom 3 – 10 år.
Du kan velge å binde hele, eller bare deler av lånet.

Dette er fastrentelån:

  • Rentekostnaden er fast hele perioden
  • Du blir ikke berørt av renteøkning
  • Gode økonomisk oversikt
  • Mulighet for å kombinere fastrente (innenfor 75% av verdi) og lån med flytende rente
  • Lånet kan flyttes til ny bolig dersom du bytter bolig i bindingsperioden

Passer ikke for deg som ønsket å ha et fleksibelt boliglån hvor du kan betale ned ekstra, innfri lånet eller gjøre endringer som for eksempel endre terminbeløp eller forfallsdato.

Priser på fastrente finner du i prislisten.  Rentebetingelser kan variere.

Snakk med en kunderådgiver for et konkret tilbud

Hva er nominell rente?

Renteprosent som ikke tar hensyn til gebyr og provisjoner.

Hva er effektiv rente?

Renteprosent som inkluderer gebyrer og provisjoner (etableringsgebyr og termingebyr). Dette er den reelle renten du skal forholde deg til.

Kan jeg søke om finansieringsbevis?

Det er lurt å ha et finansieringsbevis som viser hvor mye du kan låne før du går inn i en budrunde.

Søk om finansieringsbevis 

Godtas kausjon/realkausjon?

Ja, vi godtar kausjonister og realkausjonister.

Koster det noe å flytte lånet til Sparebanken Øst?

Nei, flytting av boliglån koster i utgangspunktet ingenting. Men tinglysingsgebyr til Statens Kartverk må betales.

Se prisliste

Hva er forskjellen på type lån?

Annuitetslån: Likt månedlig terminbeløp (summen av renter og avdrag) gjennom hele låneperioden forutsatt stabil lånerente. I begynnelsen er avdragsdelen liten, mens rentedelen er stor.

Serielån: Varierende månedlig terminbeløp (summen av renter og avdrag) gjennom hele låneperioden forutsatt stabil lånerente. Avdragsdelen er lik hver måned, mens rentebeløpet varierer. Terminbeløpet er høyest i begynnelsen av låneperioden.

Rammelån: Er et lån med innvilget kredittramme. Ingen fast nedbetalingstid og ikke fast trekk av terminbeløp. Renten kapitaliseres hver måned av benyttet kreditt. Rammelånet disponeres i nettbanken. Innvilges med sikkerhet innenfor 60 % av boligverdi.

Mellomfinansiering: Når du skal bytte bolig, kan du søke mellomfinansiering. Kravet er at du har solgt din nåværende bolig slik at kjøpskontrakt kan fremlegges både for salgs- og kjøpsobjekt. Omkostninger, se prisliste.

Hvem kan være medlåntaker?

Foreldre, ektefelle/partner eller samboer godtas som medlåntaker.