Hvem kan få førstehjemslån?

Krav som stilles til deg som søker førstehjemslån:

 • At det er ditt første boliglån
 • At du skal bruke boligen selv
 • Bare en av låntakerne behøver å tilfredsstille kravet om å ikke ha eid bolig tidligere

Har du allerede vanlig boliglån hos oss, men det er din første bolig, ordner vi selvsagt det for deg så du får førstehjemslån med bedre rente.

Du kan også flytte boliglånet fra annen bank til oss å få førstehjemslån, så lenge det er første bolig.

Hva er varslingsfristen for renteendringer?

Vi som bank er pålagt en varslingsfrist fra man beslutter å endre rentene, til rentene faktisk endres for kunden. Når det går i kunden favør er det ingen varslingsfrist, som når vi å setter renten ned på boliglån eller opp på sparing. Varslingsfristen for å øke utlånsrenten er 2 måneder.

Nedbetalingsplan

En nedbetalingsplan hjelper deg å planlegge tilbakebetalingen, og gir deg en enkel oversikt over hva lånet faktisk koster deg. Den viser hvor mye du må betale måned for måned helt frem til lånet ditt er nedbetalt en gang i fremtiden.

Nedbetalingsplan finner du for ditt lån i nett- og mobilbanken under lånet ditt, eller nederst på boliglånskalkulatoren.

Les mer om nedbetalingsplan

Betale inn ekstra for å ha mindre månedlig trekk til boliglånet?

Vi hjelper deg gjerne hvis du vil redusere det du betaler på lånet hver måned.

Når beløpet du ønsker å betale inn ekstra står på kontoen du vanligvis betaler lånet fra, sender du oss en sikker melding fra nett- eller mobilbanken. Så ordner vi resten.

Bruker du «Ekstra nedbetaling» endres løpetiden på lånet, ikke det månedlige trekket.

Kan jeg gjøre endringer selv på boliglånet?

Ja, du kan selv gjøre endringer på eksisterende boliglån i nett- og mobilbanken.

Slik gjør du:

 1. Gå til «Lån og kreditter» i menyen
 2. Klikk på pilen på det lånet du ønsker å gjøre endringer
 3. Her får du frem flere valg for endring og informasjon

Du kan søke om avdragsfrihet, endre forfallsdato eller trekkonto og se nedbetalingsplan m.m.

Hvor går jeg for å gi samtykke i forbindelse med lånesøknad?

Gi samtykke her

Da gir du Skatteetaten et samtykke til å sende informasjon direkte til banken for deg.

Merk: dette er ikke her du søker om lån. Ikke gi samtykke hvis du ikke har fått beskjed av banken i forbindelse med allerede innsendt lånesøknad eller du er i prosess med en rådgiver.

Kan jeg få mellomfinansiering?

Skal du kjøpe ny bolig og samtidig selge din gamle, hjelper vi deg med mellomfinansiering.

Les mer om mellomfinansiering

Kan jeg få fastrente? (binde renten)

Med fastrente på boliglånet har du stabile låneutgifter så du vet hvor mye du skal betale på lånet i den avtalte bindingsperioden.

Du sikrer deg mot renteøkning i den avtalte tiden, men går renten ned, nyter du ikke godt av dette.

Med fastrente betaler du en avtalt rente i et bestemt antall år, vanligvis mellom 3 – 10 år.
Du kan velge å binde hele, eller bare deler av lånet.

Dette er fastrentelån:

 • Rentekostnaden er fast hele perioden
 • Du blir ikke berørt av renteøkning
 • Gode økonomisk oversikt
 • Mulighet for å kombinere fastrente (innenfor 75% av verdi) og lån med flytende rente
 • Lånet kan flyttes til ny bolig dersom du bytter bolig i bindingsperioden

Passer ikke for deg som ønsket å ha et fleksibelt boliglån hvor du kan betale ned ekstra, innfri lånet eller gjøre endringer som for eksempel endre terminbeløp eller forfallsdato.

Priser på fastrente finner du i prislisten.  Rentebetingelser kan variere.

Snakk med en kunderådgiver for et konkret tilbud

Hva er nominell rente?

Renteprosent som ikke tar hensyn til gebyr og provisjoner.

Hva er effektiv rente?

Renteprosent som inkluderer gebyrer og provisjoner (etableringsgebyr og termingebyr). Dette er den reelle renten du skal forholde deg til.