Vi oppfyller drømmer

Vi støtter DITT lokalsamfunn

Små og store prosjekter, lag og foreninger innen kultur, idrett og humanitære formål får støtte. Gjennom vårt samfunnsansvar har de fått økonomisk hjelp til å realisere sine drømmer og skape aktivitet i sitt nærmiljø. Vårt motto er at Sparebanken Øst skal bidra med midler for å utgjøre en forskjell!

Se hvem som har fått støtte